Nový ministrem zemědělství byl zvolen Miroslav Toman

Miroslav Toman nahradil předchozího ministra zemědělství Jiřího Milka, který byl ve funkci od 13. prosince 2017.

Ministr zemědělství Miroslav Toman se dnes ujal funkce

Cena mléka opět stoupá

Cena mléka začala stoupat v červenci loňského roku a tento trend stále pokračuje. Výkup mléka vzrostl o 1,1%  a mlékárny společně s odbytovými organizacemi nakoupily téměř 739,4 mld. litrů mléka. Aktuální výkupní cena mléka je 8,70 Kč/l. (podrobný přehled připravujeme)

Prosincová cena mléka se přiblížila nejvyšší ceně před deseti lety

Výkupní cena mléka stále klesá, stoupá cena másla

Ovlivní stoupající výkupní cena mléka v EU i výkupní ceny v ČR?

Výkupní cena mléka stoupá, přesto je stále podprůměrná

Na území ČR se vyskytli 3 nebezpečné nákazy

V minulém roce se na našem území vyskytli hned 3 nebezpečné nákazy a to africký mor prasat, Newcastleská choroba drůbeže a hříběcí. Poslední dvě jmenované se vyskytly pouze v několika případech, takže v současné době je ČR opět prostá Newcastleské choroby drůbeže, což je důležité pro mezinárodní obchod.

Africký mor prasat na území ČR

Africký mor prasat aktuálně!

Africký mor prasat se stále šíří východní Evropou

Aktuálně! Newcastleská choroba druůbeže na území ČR

ČR je opět prostá Newcastleské choroby drůbeže

Na Tachovsku potvrzena nebezpečná koňská nákaza

Podpora živočišné výroby

Nové národní dotace v zemědělství budou v letošním roce směřovat na rozvoj živočišné výroby, např. na Nákazový fond a do sektoru mléka. Významně vzrostla i podpora welfare hospodářských zvířat. Ze státního rozpočtu by letos mělo jít  zhruba 3,8 mld. Kč.

Ministerstvo zemědělství podpoří živočišnou výrobu a dobré životní podmínky zvířat

Sucho a nedostatek krmení

V ukončeném hydrologickém roce byl srážkový deficit největší od roku 1960, kdy se tato data zaznamenávají. V povodí Moravy byl průměrný úhrn srážek 423 milimetrů, což je 64% normálu a v povodí Dyje 395 milimetrů, tj. 74% normálu. I proto na velké části území nenarostlo dostatek trávy na výrobu sena, jehož cena několikanásobně vzrostla. Sucho nepostihlo jen naše území, ale i ostatní státy Evropy.

Extrémní sucho postihlo již 3/5 území v ČR

Sucho ničí úrodu již několik let

Chovatele trápí kritický nedostatek sena 

TECH AGRO 2018

Od 8. do 12. dubna 2018 proběhly na brněnském výstavišti Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO, Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA a Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA. Všech veletrhů se zúčastnilo 724 firem z 37 zemí na ploše 87 000 čtverečních metrů, brněnské výstaviště bylo zcela vyprodáno. Během pěti dnů navštívilo brněnské výstaviště více než 110 000 návštěvníků.

Mezinárodní veletrh TECHAGRO je za námi

Vědci rozluštili genom pšenice

Po třinácti letech se vědcům z 20 zemí světa podařilo „přečíst“ genom pšenice. Zjištěné informace poslouží šlechtitelům k identifikaci genů ovlivňujících výnos, kvalitu zrna, odolnost vůči chorobám a do budoucna nutnou odolnost proti suchu. V budoucnosti budou mít tyto poznatky velký význam rovněž při využívání nových metod genetických modifikací.

Nemožné se stalo skutečností – genom pšenice rozluštěn!

Zákaz používání glyfosátů

Od 1.ledna 2019 se glyfosát nesmí používat na předsklizňovou aplikaci u plodin potencionálně určených k potravinářským účelům, tj. na obiloviny a řepku.

Omezení plošného používání glyfosátu se stane skutečností

Zákaz plošného používání glyfosátu se zmírní

Cena zemědělské půdy se ztrojnásobila

Průměrná tržní cena zemědělské půdy se meziročně zvýšila o 15,20 % na 235 111 Kč/hektar, což je trojnásobně vyšší cena než v roce 2007, kdy průměrná cena na hektar byla 76 901 Kč. Současným trendem je ubývání vlastníků  v podobě fyzických osob, které přechází na právnické osoby.

Tržní cena zemědělské půdy se ztrojnásobila