1. ADF InVent – podojí, nadipuje, propláchne a především rychleji a šetrněji podojí

Jednou z předností ADF InVent je nepřetržité řízení úrovně podtlaku individuálně na každém struku. Před sejmutím strukových násadců je každý struk automaticky nadipován a po každém dojení následuje automatický mezioplach.

 

Základními výhodami systému jsou:

– Automatické „nadipování“ všech krav po dojení
– Automatický „mezioplach“ po každém sejmutí stroje
– Revoluční systém tzv. „chytré ventilace“ násadců
– Možnost instalace na jakýkoliv typ dojírny

Na úplném počátku dojení, kdy ještě není průtok mléka dostatečně vysoký, dochází k optimalizaci podtlaku díky ventilu, který do horní komory strukového násadce pouští vyšší množství filtrovaného vzduchu a není tak potřeba tak vysoký podtlak. Se zvyšujícím se průtokem mléka se množství vzduchu snižuje a zvýší se zase až na konci dojení, kdy průtok mléka opět poklesne. Automatický post-dip umožní po signálu o ukončení dojení nadipovat všechny struky. Automatický mezioplach probíhá v šesti opakujících se cyklech nízkou koncentrací kyseliny peroctové. Nízká koncentrace zaručí, že nezůstávají žádná rezidua při nasazení další dojnice.

 

2. Aktivní podlaha Magellan – účinné snížení amoniaku ve stáji

Aktivní podlaha díky jedinečnému a patentovanému profilu funguje na principu okamžitého odvodu výkalů a moči tak, aby nedocházelo k dlouhodobému kontaktu této směsi s paznehty zvířat. Hlavní funkcí aktivní podlahy je trvale snižovat koncentraci NH3.

Systém dosahuje až 45% poklesu koncentrace NH3 ve stáji.

Vliv amoniaku na zdraví zvířat a celkový welfare je prokázán řadou studií. Např.: zdravotní stav končetin je velmi výrazně tímto faktem ovlivněn. Dalším benefitem je menší zatěžování pohybového aparátu zvířat zejména kloubů, díky pružnému a protiskluzovému povrchu. Zvířatům je pohyb po pružném a neklouzavém povrchu příjemný, přirozený a bezpečný. Systém pracuje na principu mnoha příčných a hlavních podélných odvodných rýh, které svým propojením velmi efektivně odvádí výkaly a moč rovnou od paznehtů. Dokonalé vyčištění a pravidelný odkliz je zajištěn klasickou automatickou lopatou na odkliz kejdy, na kterou je nainstalován speciální gumový hřebenový nástavec. V pravidelných intervalech lopata s nástavcem dokonale vyhrnuje (stírá) výkaly s močí do sběrných kanálů. Alternativně lze shrnovat i technikou – pojezd konstrukce podlahy připouští.

Aktivní podlaha Magellan spadá do preferenčního kritéria, které doslova zní:
SNIŽUJICÍ TECHNOLOGIE UPLATNITELNÉ VE STÁJOVÉM PROSTŘEDÍ CHOVU SKOTU
Drážkovaná podlaha s odvodem moči –  Jedná se o využití „prstového“ shrnovače, pohybujícího se v drážkách drážkované podlahy stáje. Ve drážkách podlahy jsou drenážní otvory, které umožňují okamžitý odvod moči. Drážkování podlahy zajistí zachování čistoty ve stáji, čistý povrch podlahy s nízkými emisemi a vhodný povrch bránící uklouznutí zvířat.

3. Vodní matrace Aquaclim a Aquastar – účinné řešení ochlazování dojnic

Proč dojnicím dopřát vodní matrace?
– podporuje krevní oběh, což je zásadní pro tvorbu mléka
– prodlužuje dobu ležení a přežvykování
– ochlazování březích krav ovlivňuje produkci po porodu
– vodní matrace redukuje otlačeniny

Aquastar

Matrace Aquastar je kombinací latexové pěny a vodního vaku, který nabízí 7 cm vynikajícího pohodlí. Matrace kopíruje a podporuje morfologii těla zvířete a zároveň poskytuje jednotnou podporu celému tělu. Díky vodě snižuje matrace Aquastar všechny tlakové body a umožňuje maximální krevní oběh pro optimalizaci tvorby mléka. Voda si zachovává své vlastnosti a zajišťuje, že se vodní matrace vždy vrátí do původního tvaru. Jakmile na matraci kráva neleží, nabývá konvexního tvaru. Výhodou tohoto tvaru je, že tekutiny jako je moč a mléko stečou z matrace pryč.

Aquaclim

Jednou z možností ochlazení zvířat je použití vodních matrací Aquaclim, které jsou napojené na čerpadlo. Voda v matracích, která se ohřeje od těla dojnice je pomocí čerpadla odváděna a voda pod dojnicemi je neustále chladná. Od 100 krav lze takto získat 2m3vody ohřáté na 65 °C, kterou je možné dále využít v zemědělském provozu.

Připravíme řešení pro vaší stáj včetně dotačních možností dle nových dotačních pravidel.

Obraťte se na nás