O nás

Vážení čtenáři,

jsme rádi, že jste zavítali na tyto stránky a rádi bychom Vám představili tento projekt. Jak vznikla myšlenka na založení těchto stránek? Jednoduše. Zejména z nedostatku stručných, výstižných a srozumitelných informací jak praktických, tak teoretických pro využití v zemědělství, zejména v živočišné výrobě. Proto jsme se rozhodli, že Vám tyto informace budeme sdělovat zde formou krátkých článků, reportáží a rozhovorů.

Tyto stránky nejsou určeny jen pro zootechniky a zemědělce, jak se může zdát, ale jsou i pro širokou veřejnost, která se zajímá o chod živočišné výroby v ČR. Prostřednictvím různých článků, se Vám představíme farmy a statky na území ČR a budeme Vás informovat o nejrůznějších výstavách a akcích, které se dotýkají živočišné výroby. Rozhodli jsme se, že prostřednictvím Mladého zemědělce dáme slovo i mladé generaci, zvláště studentům zemědělských škol. V současné době spolupracujeme se Střední zemědělskou školou v Poděbradech a Střední zemědělskou školou v Čáslavi. V sekci Zpracování zemědělských produktů Vám postupně nastíníme zpracování a využití mléka, masa, vlny a peří. V neposlední řadě Vám chceme objasnit i současný legislativní systém, který se dotýká živočišné výroby a zpracování zemědělských produktů.

Rádi si přečteme Vaše případné připomínky nebo náměty pro další články, které můžete zasílat na e-mail redakce. Doufáme, že zde naleznete potřebné informace a že se sem budete rádi vracet.

Váš kolektiv autorů


Kontakt na redakci:

 FACEBOOK – https://www.facebook.com/agropress.cz/?ref=aymt_homepage_panel


Inzerce na webovém portálu AGROPRESS.CZ

V případě zájmu o reklamu na webovém portálu kontaktujte:

Ing. Marcelu Otrubovou – mail: marcela.otrubova@agropress.cz


Spolupráce

Agropress.cz je hlavním mediálním partnerem firmy FARMCZSYSTEM, s.r.o.

Dále spolupracujeme:

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady

Střední zemědělská škola Čáslav 

The black agrotechnics

Zemědělství žije! 

Mediální partner výstavy TECHAGRONárodní výstava hospodářských zvířat