Tepelný stres významně ovlivňuje welfare, zdravotní stav zvířat, reprodukci, mléčnou a masnou produkci a v neposlední řadě i celkovou ekonomiku chovu. Nejvíce postiženou kategorií jsou vysokoprodukční dojnice, ale opomíjeny by neměli být ani krávy suchostojné. Uváděnou hraniční teplotou, kdy nastává tepelný stres je 25°C, ovšem u vysokoprodukčních zvířat lze příznaky tepelného stresu pozorovat již při 21°C. Tepelný stres není dán jen teplotou vzduchu, ale i jeho vlhkostí.  Provedené pokusy uvádějí, že krávy s úrovní nádoje 18,5 kg mléka denně mají o 27,3% vyšší produkci tepla než krávy suchostojné a vysokoužitkové dojnice, jejichž nádoj přesahuje 30 kg denně vyprodukují o 48,5% více tepla než dojnice se střední užitkovostí, tj. 18,5 kg mléka.

Hlavní příznaky tepelného stresu:

 • Snížený příjem krmiva
 • Zvýšený příjem vody
 • Slinění a pocení
 • Snížená frekvence kálení
 • Dýchání s otevřenou hubou spojené s těžkým oddychováním a jazykem visícím ven
 • Zvýšená frekvence dechu (82-120 dechů za minutu)
Úroveň tepelného stresu Index teplotní vlhkosti (THI) Počet dechů/min Tělesná teplota
Žádný tepelný stres méně než 68 40-60 38,6-39,1
Mírný 68-71 60-75 39,1-39,4
Mírný až střední 72-79 75-85 39,4-40
Středně těžký 80-90 85-100 40-40,5
Těžký 90-99 100-104 40,5 a více

Dojnice ke snížení produkce tepla z metabolismu živin a trávení méně přijímají potravu, a to až o 30 %. To má za následek zvýšené riziko acidóz bachorového obsahu, deficit živin a energie a ketóz. Jelikož klesá i produkce slin, zpomaluje se i pohyblivost bachoru. To má za následek i pokles produkce těkavých mastných kyselin, a i změnu fermentace v bachoru. Následně pak klesá obsah mléčného tuku a samotná mléčná užitkovost. Rovněž v děloze dochází ke sníženému zásobení krví, čímž se zhoršuje funkce placenty a zpomaluje se tak růstu plodu.

Změny v chování vlivem tepelného stresu

Tepelný stres působí i změny chování zvířat. Dochází k častějšímu příjmu vody, ke snížení frekvence a přijmu krmiva a také snížení pohybové aktivity. Zvířata se snaží ochladit zaleháváním v hnojných chodbách a ve stáji vyhledávají chladnější místa a stín. Zvířata většinou leží na boku s nataženýma nohama kvůli většímu výdeji tepla.

Vodní matrace Aquaclim

Jednou z možností ochlazení zvířat je použití vodních matrací Aquaclim, které jsou napojené na čerpadlo. Voda v matracích, která se ohřeje od těla dojnice je  pomocí čerpadla odváděna a voda pod dojnicemi je neustále chladná. Od 100 krav lze takto získat 2m3 vody ohřáté na 65°C, kterou je možné dále využít v zemědělském provozu.

Proč dojnicím dopřát Aquaclim ?

 • podporuje krevní oběh, což je zásadní pro tvorbu mléka
 • prodloužená doba ležení a přežvykování
 • ochlazovaní březích krav ovlivňuje produkci po porodu
 • Pro stejné množství produkce mléka je potřeba o 3 % méně zvířat
 • od jedné krávy se za rok zpětně získá 770 KWh / rok

Výsledky studií:

 • produkce/krávu/den ležících na nechlazené matraci: 31,2 kg/den
 • produkce/krávu/den u krav ležících na vodních matracích Aquaclim: +3,7kg/den

 

KONTAKT:

web: www.farmsystem.cz

e-mail: OFFICE@FARMSYSTEM.CZ

telefon: +420 702 121 787