Na první pohled běžná dojící souprava, která se od ostatních příliš neliší, opak je ale pravdou. Jednou z předností ADF milking je nepřetržité řízení úrovně podtlaku individuálně na každém struku. Před sejmutím strukových násadců je každý struk automaticky nadipován a po každém dojení následuje automatický mezioplach.

 

Základními výhodami systému jsou:
  • Automatické „nadipování“ všech krav po dojení
  • Automatický „mezioplach“ po každém sejmutí stroje
  • Revoluční systém tzv. „chytré ventilace“ strukových násadců
  • Možnost instalace na jakýkoliv typ dojírny

Na velikosti záleží

Vhodně vybraná velikost strukového násadce odpovídá většině stáda, ale vždy se najdou dojnice, pro které bude dojení nepříjemné. Velikost a tvar struku se nemusí lišit pouze mezi dojnicemi, ale i v rámci struků na vemeni jedné dojnice. Velikost struků se mění i během dojení. Nevhodná velikost strukového násadce může mít za následek hned několik negativních efektů – příliš vysoký podtlak ve strukovém násadci způsobuje otok struku jak zvenčí, tak zevnitř. Vnitřní otok se projevuje překrvením, čímž se omezuje kapacita strukového kanálku, zpomaluje se proudění mléka a brání tak úplnému vydojení. Pomalejší proudění mléka prodlužuje dobu dojení a struky jsou tak vystaveny podtlaku delší dobu.

Řízení podtlaku během dojení – systém InVent

Na úplném počátku dojení, kdy  ještě není průtok mléka dostatečně vysoký, dochází k optimalizaci podtlaku díky ventilu, který do horní komory strukového násadce pouští vyšší množství filtrovaného vzduchu a není tak potřeba tak vysoký podtlak. Se zvyšujícím se průtokem mléka se množství vzduchu snižuje a zvýší se zase až na konci dojení, kdy průtok mléka opět poklesne.

Z praxe vyplývá, že díky šetrnému podtlaku dojnice v prvních 15-30 vteřinách dojení spustily 1,4l mléka oproti dojnicím dojených běžnou dojící soupravou, kde byl průtok mléka „jen“ 0,7l.

Automatická desinfekce struků bezprostředně po dojení

Automatický post-dip umožní po signálu o ukončení dojení nadipovat všechny struky. Dipování probíhá od báze struku směrem k jeho hrotu a  struky jsou tak nadipovány celé. Automatizace dipování struků ručně, případně sprejování již sebou nese riziko potenciální infekce, protože v mezičase mezi sejmutím dojícího zařízení a nadipování je otevřený strukový kanálek vystaven potencionální infekci.

Automatický mezioplach brání přenosu patogenů

Automatický mezioplach po podojení každé dojnice brání přenosu patogenů způsobující mastitidu z dojnice na dojnici. Mezioplach probíhá v šesti opakujících se cyklech nízkou koncentrací kyseliny peroctové. Nízká koncentrace zaručí, že nezůstávají žádná rezidua při nasazení další dojnice.

Při dodržení určitých zásad v managementu lze snadno docílit:
  • Zrychlení času dojení
  • Zlepšení zdravotního stavu zvířat
  • Snížení počtu somatických buněk
  • Snížení pracovních nákladů a náročnosti
  • Zvýšení průchodnosti dojírny

 

KONTAKT:

web: www.farmsystem.cz

e-mail: OFFICE@FARMSYSTEM.CZ

telefon: +420 702 121 787