Posláním ADF MILKING je být lídrem na trhu v oblasti efektivní a zdravé technologie dojení, která je dostupná pro nejširší spektrum provozů mléčných farem a je kompatibilní se všemi typy dojíren. „Neúnavně sledujeme inovace a čerpáme z informací získaných desetiletími nashromážděných zkušeností v oblasti dojení. Čerpáme ze zkušeností získaných od naší rozmanité řady zákazníků – od velkých provozů až po tradiční rodinné farmy.“

„Rozsah a hloubka těchto zkušeností pomohly utvářet naši vizi toho, co naši zákazníci potřebují v rozmanitých a náročných podmínkách, kterým čelí. Věříme, že dojení bez stresu jak pro krávy, tak pro dojiče důležité. Pohodlí krav a automatizovaná hygiena vede ke zlepšení produkce mléka.“

Naší filozofií designu je najít optimální řešení. Stavíme na spolehlivosti a jednoduché údržbě pro dlouhodobý výkon a návratnost investic. V dojírně musí být naše výrobky bezpečné, snadno použitelné a musí mít ergonomický design. Zlepšením ruční manipulace pro dojiče můžeme také minimalizovat únavu a zranění z opakovaného namáhání.

ADF milking- efektivnější dojení ve třech krocích

Jednou z předností ADF milking je nepřetržité řízení úrovně podtlaku individuálně na každém struku. Před sejmutím strukových násadců je každý struk automaticky nadipován a po každém dojení následuje automatický mezioplach.

Základními výhodami systému jsou:

  • Automatické „nadipování“ všech krav po dojení
  • Automatický „mezioplach“ po každém sejmutí stroje
  • Revoluční systém tzv. „chytré ventilace“ strukových násadců
  • Možnost instalace na jakýkoliv typ dojírny

Při dodržení určitých zásad v managementu lze snadno docílit:

  • Zrychlení času dojení
  • Zlepšení zdravotního stavu zvířat
  • Snížení počtu somatických buněk
  • Snížení pracovních nákladů a náročnosti
  • Zvýšení průchodnosti dojírny

Podrobněji o technologii ADF milking:

 

https://farmsystem.cz/adf-katalog/

ADF Milking – šetrné dojení šetří čas i peníze

 

 

Automatické dipování omezuje přenos patogenů a snižuje počet somatických buněk

 

Řízená úroveň podtlaku během dojení významně ovlivňuje jeho průběh

Odeslat dotaz