BEWI-FATRIX® Biotin

Optimální funkce energetického metabolismu je nezbytná pro dosažení vysoké produkce mléka. Ve vodě rozpustný biotin má klíčové funkce jako koenzym v metabolismu glukózy i tuků. Zároveň důležitý pro pevnost a strukturu rohoviny. Přirozená syntéza v bachoru je často nedostatečná, zvláště při použití krmných dávek bohatých na škrob.

Výzkum ukazuje, že do tenkého střeva se dostává jen méně než 50% nechráněného biotinu, který je podáván krmivem. Je to způsobeno mikrobiální degradací v bachoru. V minulosti bylo pozitivních účinků na produkci mléka a zdraví paznehtů dosaženo pouze pokud byly podávány velmi vysoké doplňky biotinu, což ale mělo negativní dopad na jeho účinnost.

BEWI-FATRIX® Biotin
  • Vysoce účinný biotin chráněný v bachoru
  • Nezbytné pro optimální funkci energetického metabolismu
  • Účinně podporuje dojivost a zdraví rohoviny u vysoce výkonných krav
  • Speciální matricové zapouzdření snižuje ztráty v bachoru pro nejlepší dostupnost v tenkém střevě

Přidejte 0,5–1,0 g BEWI-FATRIX® biotinu na krávu a den do krmiva.

 

Název firmy: BEWITAL agri GmbH & Co. KG
Telefon: +49 2862 581-600
Email: agri@bewital.de
Adresa webu https://bewital-agri.de/

Browser Close Up 2.0

Přípravek je určen pro suchostojné krávy pro optimální přípravu na porod a profylaxi mléčné horečky. Obsahuje palatinový sirup, chutné aniontové soli, probiotické živé kvasinky Landhauser Pro, vysoce dostupný Ca a Mg a methionin pro metabolickou úlevu po otelení a lepší začátek laktace.

Dávkuje se 3 týdny před otelením v množství 2-3kg na krávu a den.

Browser® K 70 A2

Tekutý konzervační premix se dvěma limitujícími aminokyselinami methioninem a lysinem. Slouží jako podpora metabolismu v tranzitním období. Praktické zkušenosti ukazují, že s přídavkem Browser® K 70 A2  se zvýšila užitkovost za prvních třicet dní o 3kg a více mléka/den.

Dávkování:
  • období stání na sucho: 250-280g na krávu a den
  • produkční fáze: 250-300g na krávu a den nebo

 

Název firmy: AHRHOFF GmbH
Telefon: info@ahrhoff.de
Email: +49 / (0) 23 83/95 31-0
Adresa webu https://www.ahrhoff.de/