V české republice se výkupní cena za mléko opět nepatrně snížila a v červnu dosahovala hodnoty 8,15 Kč/l. To je snížení oproti květnové ceně o 1,8%. Meziročně cena rovněž klesla a to o 0,12 Kč/l, což je 1,4%. Ceny v různých krajích se pohybovali od 7,60 Kč/l do 9,00 Kč/l.  Nejnižší cena byla opět v libereckém kraji a to  8,01 Kč/l a nejvyšší průměrná cena v kraji Ústeckém – 8,53 Kč/l.


Tab č.1: Přehled výkupních cen mléka v ČR

leden únor březen duben  květen červen  červenec
výkupní cena mléka 9,02 8,79 8,57 8,35 8,21  8,15 8,17*

*odhad

Červnový nákup mlékárnami byl  podprůměrný a činil 213 812 tis. l mléka o tučnosti 3,69% s průměrovaným obsahem bílkovin 3,3%. Při porovnání s nákupem květnovým došlo ke snížení o 11 596 tis. litrů, tj. o 5,1%, Za to při meziročním  srovnání byl červnový nákup letošního roku o 3% vyšší než v červnu loňského roku

 

V polovině členských zemích EU stoupají výkupní ceny za mléko

Červnová cena mléka v členských zemích měla zvyšující se tendenci u 14-ti ze všech 28 členských zemí. Průměrná cena v celé EU byla 32,37 euro/100kg, což je zvýšení o 1% oproti ceně květnové. Z pohledu EU a našich sousedících států se ceny začaly nepatrně zvyšovat v Německu, Rakousku a naopak v ČR, Polsku a Slovensku mají opačnou tendenci a neustále se snižují. Odhady cen na měsíc červenec předpokládají navýšení ceny mléka u dalších třech států, tedy celkově 17 států EU by mělo zaznamenat mírný vzrůst výkupní ceny, bohužel ČR mezi nimi není.

 

Dovoz a vývoz

Vývoz

V první polovině roku se mléko a mléčné výrobky vyvezly do 69 zemí světa, z nichž převládá Německo (36%), Slovensko (18,7%), Itálie (12,6%) a Polsko (8,2%). Celkově se do zemí EU vyvezlo 89,2% podílu z finanční hodnoty vývozu. Vývoz do třetích zemí tvoří cca 10% a předmětem obchodu je zejména sušená syrovátka, sušené mléko, bílé sýry a eidam. V meziročním srovnání došlo ke zvýšení finanční hodnoty vývozu o 2,5%.

Dovoz

Celkem 78,1% veškerého dovozu mléka a mléčných výrobků do ČR představuje dovoz ze tří sousedních zemí. Největší podíl zaujímá Německo (36,1%), Polsko (28,5%) a Slovensko (13,5%). Během prvního pololetí se do ČR dovezlo mléko a mléčné výrobky celkem z 35 zemí. V meziročním srovnání došlo ke snížení finanční hodnoty dovozu o 0,8%, což je o 52,5 mil. Kč méně. Dovoz másla se meziročně zvýšil  o 10,3% s průměrnou dovozní cenou 122,50 Kč/kg. Ovšem spotřebitelská cena za měsíc červen dosahovala na našem trhu 206,09 Kč/kg.

Marcela otrubová

zdroj:

http://www.szif.cz/cs/zpravy-o-trhu?cdr=04&year=2018&ino=0

http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/potravinarske-komodity/mleko-a-mlekarenske-vyrobky/?pageSize=20

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/milk/pdf/eu-raw-milk-prices_en.pdf