Od 1. února 2018, kdy došlo ke zmenšení zamořené oblasti v okrese Zlín, eviduje SVS ve Zlínském kraji 156 nalezených uhynulých divokých prasat. Africký mor prasat (AMP) byl potvrzen u 12 kusů nalezených ve vysoce rizikové oblasti, ve 143 případech bylo vyšetření negativní.  V současné době se čeká na výsledek vyšetření 1 zbývajícího kusu. Ve stejném období lovci v zamořené oblasti odlovili celkem 871 divočáků. Vyšetření AMP prokázalo pouze u jednoho kusu odloveného v katastrálním území Lužkovice uvnitř ohradníků.
V oblasti s intenzivním odlovem bylo od začátku února zastřeleno 5538 divokých prasat. Z toho nejvíce v okresech Kroměříž (918), Uherské Hradiště (906) a Hodonín (846). Ani jedno z prasat ulovených v oblasti s intenzivním odlovem AMP nemělo.

Na konci července bylo laboratorním vyšetřením u jednoho ze šesti ulovených prasat divokých v katastrálním území Ostrata na Zlínsku zjištěno, že zvíře v minulosti prodělalo africký mor prasat, přežilo ho a virus se tak může stále nacházet v prostředí.

Ačkoliv je nákazová situace v ČR příznivá, ministr zemědělství Miroslav Toman a ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád apelují na trvání dodržování mimořádných veterinárních opatření a zásady biologické bezpečnosti v chovech. Důvodem ke zvýšené obezřetnosti je i vývoj nákazy v zemích především východní Evropy. V poslední době byly hlášeny nové případy z Maďarska a z pomezí Ukrajiny a Rumunska. V Rumunsku byl začátkem července zasažen i chov domácích prasat s téměř padesáti tisíci zvířaty. Velký počet nových případů je hlášených ze sousedního Polska, a to i z oblastí, kde se dosud nákaza nevyskytla. V ČR byl nakažený kus nalezen naposledy na konci dubna.

V ČR stále platí mimořádná veterinární opatření nařizující celoroční intenzivní odlov divokých prasat, i nadále platí zákaz přikrmování prasat divokých. Povoleno je pouze vnadění, a to tak, že na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 20 kg krmiva, přičemž na 50 ha honitby  smí být umístěno 1 vnadiště.

V zamořené oblasti, kterou je část okresu Zlín pak stále platí omezení vstupu do tzv. vysoce rizikové oblasti, odkud pocházely všechny nakažené kusy. Lov a odchyt divočáků v zamořené oblasti je i nadále povolený jen za přísných podmínek s ohledem na biologickou bezpečnost. K motivaci lovců v zamořené oblasti i širší  oblasti intenzivního odlovu je i nadále vypláceno odstupňované zástřelné. V rámci celé  ČR je vypláceno nálezné za uhynulé kusy.

Tisková zpráva byla převzata z webových stránek Státní veterinární správy a ministerstva zemědělství, dostupné z:
https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-aktualni-informace/#f=hpblok
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_ministr-toman-vyzyvam-predevsim.html