Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) uznala oficiálně Českou republiku prostou Newcastleské choroby drůbeže (pseudomor drůbeže). Na svých internetových stránkách zveřejnila oficiální prohlášení zaslané Státní veterinární správou v půlce letošního července a deklarovala tak, že Česká republika je od 24.7.2018 prostá této nemoci. Tímto aktem je informace oficiálně přístupná všem 182 členským zemím OIE. Nákaza byla potvrzena v malochovu drůbeže v Šanově ve Zlínském kraji 13.dubna 2018 a jednalo se o první a jediný výskyt na našem území po 20 letech.

Zpětné získání statusu „země prosté nákazy“ má velký význam pro obchodování s drůbeží a drůbežími produkty s třetími zeměmi. V souvislosti s výskytem Newcastleské choroby na našem území omezily obchod s ČR pouze Ukrajina a Ruská federace.

 „Česká republika je tak nyní oficiálně bez výskytu Newcastleské choroby. Věřím, že třetí země, které z důvodu nákazy omezily obchod s drůbeží a drůbežími produkty z ČR, opět tato omezení zruší. Není pro ně již žádný racionální důvod. To, že jsme se pseudomoru dokázali, navíc v krátké době, zcela zbavit, svědčí o tom, že české dozorové orgány fungují na vysoké úrovni,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Přesto, že je nákazová situace příznivá by chovatelé i nadále měli dodržovat zásady biologické bezpečnosti v chovech. To znamená především zamezení kontaktu volně žijících ptáků s chovanými ptáky a zvýšení opatrnosti při přesunech ptáků, výstavách nebo nákupech. Chovatelé by se v chovech měli zaměřit na zdravotní stav drůbeže – chování, kondici, příjem krmiva a tekutin či snášku.

Nejúčinnějším opatřením proti tomuto viru je vakcinace, která je povinná pro všechny reprodukční chovy kura domácího a všechny chovy nosnic pro produkci konzumních vajec nad 500 ks ptáků. V dalších chovech je vakcinace na rozhodnutí chovatele.


Newcastleská choroba drůbeže

Toto respirační onemocnění postihuje hlavně hrabavou drůbež všech věkových kategorií, avšak nemusí postihnout pouze hrabavou, ale i dalších 200 druhů ptáků. Je to celosvětové rozšířené onemocněné, které podléhá povinnému hlášení. Tato nemoc je přenosná na člověka.


Klinické příznaky:

-> náhlé úhyny, slabost, zvýšená teplota, vodnatý až krvavý průjem

-> chrapot, frkání, kýchání, křeče

-> klesá nebo se pozastaví snáška vajec

-> mění se i kvalita skořápky a bílku


Jaký způsobem se nemoc přenáší:

-> přímý kontakt mezi zdravým a infikovaných jedincem

-> kontaminovaným krmivem, vodou, odpady, pracovními pomůckami

 

Marcela Otrubová

Zdroj: http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Ftis%2Fzpravy_o_trhu%2F02%2F1538391441098.pdf