Dlouhodobý pokles ceny mléka odstartoval v červenci 2014 a trval dlouhých 23 měsíců, kdy se cena postupně snížila o 34,5 % až na 6,20 Kč/l v srpnu 2017. Poté následovalo období pomalého zvyšování ceny až do prosince loňského roku, kdy se cena dostala na hodnotu 9,32 Kč/l, což je nárůst o 33,5 %, oproti nejnižší ceně v srpnu 2017.  Od začátku letošního roku mají ceny mléka opět klesající trend.

Graf. č. 1 Vývoj průměrného stavu dojnic a průměrné roční užitkovosti v ČR

graf-2

Situace v ČR

Nejvyšší ceny zemědělských výrobců – mlékárny, bylo dosaženo v lednu 2008, kdy cena dosahovala 10,04 Kč za litr. K této hodnotě se přiblížila prosincová cena mléka roku 2017, která byla pouze o 0,72 Kč nižší než cena před 10 lety. V lednu 2018 se nakupovalo syrové kravské mléko za 9,02 Kč/l.

V lednu nastal první pokles o 3,22 % po celých 17 měsících, kdy cena pomalu stoupala. V porovnání s posledním čtvrtletím loňského roku se cena mléka za čtvrtletí letošního roku snížila o necelých 5 %. Aktuální cena za litr mléka v březnu je 8,57 Kč/l. Ceny mléka v ČR rovněž kopírují ceny mléka v EU. Odhad pro duben je zatím 8,25 Kč/l.

Tab. č. 1 Vývoj výkupní ceny mléka v ČR

graf-1

Graf č. 3 Vývoj ceny mléka v ČR a EU

gfra-3

Produkce mléka v ČR stoupá

V březnu dosahovala produkce mléka objemu 264 592 tun, což je o 10,1% více než za únor. V meziročním srovnání je produkce za první čtvrtletí roku 2018 o 3,4% vyšší než produkce mléka za první čtvrtletí minulého roku.

V lednu nakoupili mlékárny mléko z ČR o objemu 214 599 tis. l, o tučnosti 3,94 % a s průměrným obsahem bílkovin 3,51 %. Lednový nákup byl v porovnání s prosincovým o 2,8 % vyšší, tj. o 5 737 tis. litrů. V meziročním srovnání se v lednu vykoupilo o 12 323tis. l, tj. o 6,1 %. Za celý rok 2017 bylo vykoupeno o 19 445 tis. litrů více než v roce 2016. Stoupající trend vyprodukovaného mléka je patrný z následujícího grafu.

Graf č. 4 Vývoj objemu nakupovaného mléka mlékárnami v ČR

graf-4

Vývoz a dovoz syrového kravského mléka

Vývoz z ČR 

Mléko a mléčné výrobky se vyvážejí do 81 zemí světa. V meziročním porovnání došlo ke zvýšení finanční hodnoty vývozu o 15,4 %, tj. cca o 2, 23 mld.Kč. Z celkového finančního objemu tvoří hlavní podíl export do 4 zemí – Německo 32,2 %, Slovensko 20,8 %, Itálie 12,8 % a Polsko 7,5 %.

Do zemí evropské unie se vyvezlo 87,5 % finančního podílu hodnoty mléka a mléčných výrobků. Vývoz tekutého mléka a smetan se podílel na celkové finanční hodnotě vývozu 45,4 %. V minulém roce se meziročně zvýšil vývoz mléka v cisternách o 5,7 %, ale snížil se vývoz konzumního mléka o 11,1 %.

Dovoz do ČR

Mezi hlavní dovozce mléka a mléčných výrobků patří Německo – 39,4 %, Polsko – 26,6 % a Slovensko 12,3 %, což celkem tvoří 78,3 % z celkového objemu dovozu. Meziročně došlo ke zvýšení finanční hodnoty dovozu o 11,4 %, tj. o 1,34 mld., ovšem jeho objem poklesl o 45 %.

Tab. č. 2 Vývoj zahraničního obchodu s mlékem v letech 2016 a 2017

graf-5

Vývoj výkupní ceny mléka v EU

Klesající trend ceny mléka je patrný u všech členských zemí. Průměrná výkupní cena syrového kravského mléka byla v prosinci 2017 na úrovni 37,43 euro/100 kg. V lednu už byl patrný pokles o 4,7 % na 35,65 euro/100 kg pokračující až do března, kdy se průměrná cena dostala na hodnotu 33,76 euro/100 kg. I v dubnu měla cena stále klesající tendence, a to o 0,9% na 33,44 euro/litr. Výkupní cena mléka v České republice se stále pohybuje pod celkovým průměrem EU a drží se v druhé polovině tabulky.

Graf č. 5 Vývoj průměrné ceny mléka v EU od 1/2017 do 4/2018

graf-6

Produkce mléka v EU

Celková produkce mléka v minulém roce činila celkem 155 866,1 tisíc tun, což je meziroční nárůst o 1,8 % oproti roku 2016, kdy byla celková produkce 153 140,5 tisíc tun. Produkce za měsíc leden a únor letošního roku byla meziročně vyšší o 3,5 %, což je 850 tis. tun. Na tomto navýšení se nejvíce podílely Německo, Francie a Itálie. Česká republika zaujímá 12-té místo v produkci mléka ze všech 28 členských zemí EU.


Text: Marcela Otrubová
Zdroje:
https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/milk_cs
http://www.szif.cz/irj/portal/szif/zpravy-o-trhu?cdr=04&year=2018&ino=0
http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/potravinarske-komodity/mleko-a-mlekarenske-vyrobky/