Včera 27. 6. 2017 byl poprvé v historii České republiky potvrzen výskyt afrického moru prasat. Nákaza byla prokázána u dvou uhynulých prasnic prasete divokého na Zlínsku. Onemocnět mohou všechny věkové kategorie prasete domácího i divokého.

Africký mor prasat se několik let vyskytuje v Pobaltí i v sousedním Polsku, také na Ukrajině i na Sardinii. V České republice je od roku 2014 pravidelně prováděn monitoring u všech uhynulých divokých prasat. Všechny vzorky byly až do červa 2017 s negativním výsledkem.

Co je AMP (africký mor prasat)?

Africký mor prasat je závažné virové onemocnění, které je velmi podobné klasickému moru prasat. Původcem je DNA virus. Ten ve vnímaných prasečích populací rychle šíří a vyvolává celou řadu klinických příznaků. Zvláště vysoká horečka 42 °C je prvotní signál onemocnění.

Následuje:

-> malátnost,

-> těžké dýchání,

-> omezení přijmu potravy,

-> krvácivý průjem a zvracení.

Africký mor prasat je charakteristický téměř 100 % úmrtností.

Virus je velmi vysoce odolný ve vnějším prostředí i samotných materiálech živočišného původu (maso a masné výrobky). Inkubační doba je od 3 do 19 dnů.

S výskytem onemocnění platí i závazná pravidla Evropské unie. Do 90 dnů od potvrzení prvního případu, musí ČR, jako každý jiný stát EU, zaslat Evropské komisi plán opatření k vymýcení onemocnění.

Jakým způsobem se šíří?

Přímým kontaktem, krví, vodou a krmivem. K přenosu viru může dojít také nepřímo prostřednictvím dopravních prostředků, výběhů, pomůcek, nebo materiálu.

Jaká budou následující opatření?

Státní veterinární správa nyní aktivně pracuje na mimořádném veterinárním opatření. Tyto opatření stanoví kolem místa nálezu pásmo. Ve vymezeném pásmu bude platit zákaz lovu divokých prasat a intenzivní monitoring. Nutností bude i spolupráce chovatelů prasat v domácím prostředí, kteří se nachází ve výše zmíněném pásmu. Budou muset hlásit veškeré změny zdravotního stavu prasat i domácí porážce prasat.

Aktuální informace na stránkách Státní veterinární správy.

Jakým způsobem se bránit zamoření?

Vyvarovat se dovozu vepřového masa a produktů ze zamořených oblastí. V současné době je největší prioritou zabránění kontaktu mezi domácími a divokými prasat. Naléhavá je také izolace, včasné odhalení ohniska a vytvoření ochranného pásma, na kterém v současné době již Státní veterinární správa pracuje. V případě přenesení afrického moru prasat do chovu veterináři přistoupí k utracení.

Vakcinace v současné době neexistuje.

Text: redakce
Zdroje:
<www.svscr.cz>
<http://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/92544.aspx>
<http://www.fli.bund.de/de/startseite/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest.>