V tomto týdnu již parametry sucha překonaly letošní maxima. Oblast sucha zařazeného do kategorie výjimečné a extrémní zasahuje již 3/5 území  a je to zatím vrchol suché epizody.  Deficit  půdní vláhy min 60mm oproti běžnému stavu je hlášen na 21% území.

 

Obr.1: Intenzita sucha v půdním profilu 0-100 cm (nejtmavší barva označuje oblasti s extrémním suchem)

intersucho

Minulý týden stále pokračovalo velmi teplé počasí  a dlouho očekávaného avizovaného deště spojeného s příchodem studené fronty se dočkalo území jen ve velmi úzkém páse od Jindřichova Hradce po Trutnov a to v množství 10-20mm. Zbytek republiky očekával déšť marně. Vysoké teploty zhoršují rovněž deficit půdní vláhy. Ten má vliv i na hladinu spodních vod, které dosahují hodnot silně až mimořádně silně podnormálního stavu. Nejhorší situace je v severních a východních Čechách a na Českomoravské vrchovině, což jsou oblasti s dlouhodobým výskytem sucha.

Podobná situace je i dalších státech střední Evropy – Německo, Belgie, Nizozemí a Dánsko. Ve všech těchto zemích se  výrazný  deficit vláhy projevuje i na vegetaci.

Při porovnání míry intenzity sucha s podmínkami ve stejném období během let 1961 – 2010 dosáhlo letošní sucho svého maxima. Hodnota půdní vlhkosti pod bod snížené dostupnosti (50% nasycení půdy) již zasáhla 92% našeho území. Nižší zásoba vody v půdě , než ta,  která je typická pro toto období je momentálně skoro na celém území ČR.

 

 

Text: Ing. Marcela Otrubová

Foto: http://www.intersucho.cz/cz/?from=2018-07-24&to=2018-08-21&current=2018-08-19

Zdroj: http://www.intersucho.cz/cz/?from=2018-07-24&to=2018-08-21&current=2018-08-19