Od ledna již nebude možná plošná aplikace glyfosátu sloužícího k urychlení dozrávání a vysušování plodin k tzv. desikaci. Změnu pravidel používání glyfosátu podepsal minulý týden ministr zemědělství Miroslav Toman.

Zákaz se bude vztahovat i na plošnou aplikace těchto přípravků. To znamená, že je bude možné použít pouze cíleně v případech, kdy nebude možné použít jiný účinný postup. Jde o první z důležitých kroků, kterými chceme výrazně snížit používání glyfosátu,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman

Změna pravidel pro nakládání s přípravky obsahujícími glyfosát je možná díky prováděcímu nařízení Evropské komise (EK), které sice obnovilo schválení účinné látky glyfosát do 15.prosince 2022, ale zároveň umožnilo členským státům, aby rozhodly o omezení jeho použití.

Látky na bázi glyfosátu patří mezi nejrozšířenější a nejpoužívanější herbicid, jak v zemi původu v USA tak celosvětově. Podle dostupných dat bylo od jeho uvedení na trh použito 8,6 biliónů kg glyfosátu. Tento herbicid byl objeven v roce 1970 chemikem Johnem E. Franzem a na americký trh byl uveden o 4 roky později. Přelomový v jeho používání byl rok 1996, kdy byly na trh uvedeny geneticky modifikované plodiny, které jsou proti herbicidu odolné. Téměř tři čtvrtiny všech glyfosátů se na pole dostalo během posledních 10-ti let. Souvisí to především s masivním pěstováním geneticky modifikované soji, kukuřice a bavlny, které jsou vůči tomuto herbicidu odolné a mohl se tak začít používat plošně.

Glyfosát je rovněž hojně diskutovaný v souvislosti se svojí karcinogenitou, která mu zatím nebyla jednoznačně potvrzena. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, která spadá pod Světovou zdravotnickou organizaci označila glyfosát za „pravděpodobně karcinogenní pro člověka“.

 

Marcela Otrubová

zdroj: zpracováno dle tiskové zprávy Ministesrtva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2018_ministerstvo-zemedelstvi-vyrazne-omezi.html