Přesto, že výkupní cena syrového kravského mléka má rostoucí trend, stále nedosahuje výkupní ceny vyplácené ve stejném období loňského roku, která byla o 4,2% vyšší než je ta současná. Podobná situace je i v EU, kdy ceny vyplácené u nás, stále nedosahují průměrné ceny dané průměrem výkupních cen mléka všech 28 členských zemí.

 

Vývoj cen mléka

Stoupající trend ceny mléka, který začal v červenci tohoto roku, pokračoval i v září, kdy se cena zvýšila o 0,6%, což je asi o 0,05 Kč oproti srpnu. Průměrná nákupní cena v září byla 8,41 Kč/l. Vyplácené ceny se pohybovali od 7,50 Kč/l do 10,25 Kč/l. Nejnižší průměrná cena byla opět v  Libereckém kraji, a to 8,07 Kč/l a nejvyšší naopak opět v kraji Karlovarském – 8,46 Kč/l. Při porovnání s cenami mléka vyplácených minulý rok, jsou ty současné stále podprůměrné (graf č.1)

 

Graf č.1: Porovnání výkupních cen syrového kravského mléka v roce 2017 a 2018

ceny-mleka-2017-a-2018

 

Nákup mléka mlékárnami

V říjnu mlékárny nakoupily od zemědělců 204 207 tis. litrů mléka o tučnosti 3,92 % s průměrným obsahem bíkovin 3,51% a do zahraničí se vyvezlo necelých 9% produkce, tj. 17 956 tis. litrů. V porovnání s nákupem v měsíci září bylo v říjnu nakoupeno o 2 043 tis. litrů více. V meziročním srovnání došlo v říjnu tohoto roku ke zvýšení nákupu o 255 tis. litrů oproti říjnu loňského roku. Jak je patrné z následujícího grafu, letošní nákupy mléka od počátku roku převyšují nákupy za loňský rok. A to i přes problémy způsobené dlouhotrvajícím suchem vedoucí k nedostatku krmení v některých lokalitách, které začaly už minulý rok.

Graf č.2: Nákup mléka mlékárnami v roce 2017 a 2018

graf-nakup-mleka-1

 

Prodej másla ve spotřebitelském balení

Výroba másla se v září snížila o 2,6% na 1700,7 tun, což je pokles o 46 tun. V meziročním srovnání se letošní zářijová výroba snížila o 13,40 tun a porovnání s výrobou ve třetím čtvrtletí 2018, která byla 1 724,13 tun, je zářijová výroba podprůměrná.

Prodej másla ve spotřebitelském balení 250g byl v září 901,69 tun a v říjnu pak 915,45 tun, což je rozdíl 1,5%. Meziročně se v říjnu letošního roku prodalo o 38,5% více másla než tomu bylo v říjnu 2017. V září mlékárny prodávali kilogram másla za 160,65 Kč a v říjnu už to bylo 162,75 Kč/kg. Letošní říjnová cena je o 6,4% nižší než říjnová cena v loňském roce.

Ceny v EU

Průměrná výkupní cena mléka v EU dosahovala v září hodnoty 34,83 eur/100 kg, což je o 3,7% více než v srpnu. Trend stoupajících cen je v současnosti patrný u všech 28 členských zemí EU, kromě Rumunska, kde sice v srpnu cena mléka v letních měsících lehce stoupla, ale v září už měla zase klesající tendenci.

I přes zvyšující se trend cen, ČR stále nedosahuje průměrné ceny za syrové kravské mléko vyplácené v EU a zaostává o celých 8%.

Ceny vyplácené za mléko v členských zemích se velmi liší a rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší je až 50%. Nejvyšší cenu za mléko v rámci EU dostávají zemědělci na Kypru a to 56,83 eur/100 kg. Naopak nejnižší cena je vyplácena v Litvě – 28,15 eur/100 kg, což je 18% pod průměrnou cenou EU.

Znáte technologii zpracovávání půdy v pásech strip till? Výhody tohoto opatření se dozvíte v chystaném článku.

 

Marcela Otrubová