Národní dotace v zemědělství by v roce 2019 směřovat na rozvoj živočišné výroby, např. na Nákazový fond a do sektoru mléka. Velmi významně se zvýšila i podpora na welfare hospodářských zvířat. V příštím roce by do zemědělství mělo směřovat přibližně 3,8 miliardy korun.

„Chceme podpořit oblasti zemědělství, které přinášejí vyšší nezaměstnanost na venkově jako je například chov skotu. Jde nám o zlepšení životních podmínek hospodářských zvířat. Proto jsme výrazně zvýšili příspěvek na welfare. V příštím roce na něj plánujeme vydat 885 milionů korun“, řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Byl přichystán i program na pohodu v chovech masného skotu a rovněž na pohodu při výkrmu skotu (125 mil. korun), ale zatím nebyl schválen Evropskou komisí. Další nový program se týká restrukturalizace ekologických sadů, který má sloužit na jejich obnovu a výsadbu a bude dosahovat 15 mil. korun. Do národních dotačních programů je zahrnuta i kompenzace pro obce, které zajistí péči o zvířata odebraná majitelům podle zákona na ochranu proti týrání.

V letošním roce schválila Poslanecká sněmovna národní zemědělské dotace ve výši 2,05 miliardy korun, ale posílením prostředků během roku se navýšily na 3,8 miliardy korun.

 

Marcela Otrubová

převzato z tiskové zprávy Ministerstva zemědělství