Po 17 měsících, kdy cena mléka stále stoupala je květen již pátý měsíc v pořadí, kdy jde cena opět dolů a podle odhadů na tom bude podobně i červnová cena. Mlékárny v květnu nakupovali mléko průměrně za 8,21 Kč, což je o 2,6% méně než v dubnu, kdy byla cena za litr 8,35 Kč.

Tab.č.1: Přehled výkupních cen mléka od začátku tohoto roku

leden únor březen duben květen červen
cena mléka (Kč/l) 9,02 8,79 8,57 8,35 8,21 8,12*

*odhad

Ceny placené zemědělcům nejsou jednotné a liší se podle krajů. Nejnižší průměrná cena byla vyplacena v libereckém kraji – 8,17 Kč a naopak nejvyšší v kraji ústeckém – 8,66 Kč/l. V květnu nakoupili mlékárny 225 408tis. l mléka s průměrným obsahem bílkovin 3,36% a tučnosti 3,75%. Ve srovnání s prvním čtvrtletím to byl nákup nadprůměrný a v porovnání s nákupem v dubnu byl vyšší o 4,1%.

 

Průměrná cena za mléko v EU pomalu stoupá

Průměrná cena za mléko v EU v červnu poprvé mírně stoupla od listopadu 2017, kdy byla na vrcholu a začala pozvolna klesat. Od květnu, kdy byla cena na hodnotě 32,07 euro/100kg bylo v červnu zaznamenáno zvýšení o 0,7%. Pokud se podíváme na jednotlivé členské státy EU, u všech je stále patrný pokles, kromě Irska a Velké Británii, kde začala cena za mléko nepatrně stoupat. V následujícím grafu je porovnán vývoj průměrné ceny mléka v EU a ČR z pohledu EU. Jak je patrné, ceny za mléko v ČR jsou stále pod průměrem EU.

Graf č.2: Vývoj ceny mléka v EU

graf-vyvoj-ceny-mleka

 

Vývoj cen másla ve spotřebitelském balení prodávané mlékárnami

Historicky nejvyšší cena másla byla dosažena v říjnu 2017, a to 173,64 Kč/kg. Ta klesala až do února 2018 na 127,56 Kč/kg, což je pokles o celých 27 %. Od února se cena zase postupně zvyšuje a v květnu prodávali mlékárny kg másla za 139,39 Kč. Květnová výroba másla činila 1 532,9 t, což je v porovnáním s dubnovou produkcí pokles o 7% a v porovnáním s květnem loňského roku dokonce o 19%. V porovnání s prvním čtvrtletí je to produkce podprůměrná.

Graf č. 2: Vývoj ceny másla ve spotřebitelském balení 250g v období říjen 2017-květen 2018

graf-cena-masla

Za posledních pět let stoupá poptávka po mléčným výrobcích s vyšším obsahem tuku a zájem o nízkotučné produkty se začíná podstatně snižovat.

Důvodů pro zvyšující se cenu másla, může být hned několik. Jedním z nich je nedostatek mléčného tuku na trhu spojený se zvýšenou poptávkou po výrobcích s vyšším obsahem tuku. Dalším faktorem je, že obsah složek má „sezónní“ charakter, což znamená, že v létě, kdy je delší den sice dojnice nadojí více mléka, ale to obsahuje daleko méně tuku a bílkovin než v zimě a má nižší výtěžnost.

Marcela Otrubová

zdroje:

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/market-observatory/milk/pdf/eu-raw-milk-prices_en.pdf

http://www.szif.cz/irj/portal/szif/zpravy-o-trhu?cdr=04&year=2018&ino=0

http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/potravinarske-komodity/mleko-a-mlekarenske-vyrobky/

foto: https://financialtribune.com/sites/default/files/field/image/december/04-dairy_615-ab.jpg