Od 8. do 12. dubna 2018 proběhly na brněnském výstavišti Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO, Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA a Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA. Všech veletrhů se zúčastnilo 724 firem z 37 zemí na ploše 87 000 čtverečních metrů, brněnské výstaviště bylo zcela vyprodáno.

Během pěti dnů navštívilo brněnské výstaviště více než 110 000 návštěvníků.

Ve webové aplikaci pro předprodej vstupenek se zaregistrovali návštěvníci z 38 zemí. V letošním roce byl tento komplex největší veletržní akcí svého druhu v Evropě, pro TECHAGRO byla postavena montovaná hala na ploše 5 tisíc čtverečních metrů. Pro agregáty zemědělských strojů, náhradní díly a posklizňové technologie se podařilo vyčlenit specializované haly. Součástí veletrhu TECHAGRO byla také včelařská výstava a výstava hospodářských zvířat.

Oficiálními společnými expozicemi se prezentovalo Rusko, Rakousko, Maďarsko, Itálie, Srbsko, obchodní mise přijely z Turecka, Ghany, Mongolsky, Bosny a Hercegoviny.

Ghanská delegace uzavřela s vystavovateli veletrhu kontrakt na malotraktory v hodnotě 10 milionů korun. Odborná porota soutěže GRAND PRIX ocenila 17 exponátů, tři z nich obdržely novou cenu SOIL WATER RETENTION FRIENDLY. Mnoho vystavovatelů přivezlo nedávno představené produktové novinky.

Na veletrhu TECHAGRO se představila především technika pro precizní a chytré zemědělství, které šetří přírodu a umožňuje efektivně vyrábět čisté a kvalitní potraviny při udržitelném hospodaření. Veletrhu se účastnilo také hodně vystavovatelů s komunální technikou.

V úterý 10. dubna proběhla na výstavišti konference Budoucnost českého zemědělství s účastí přes 250 odborníků, kteří diskutovali o hospodaření v době klimatické změna a o směrech, kterým se zemědělství bude ubírat v následujících desetiletích. Zásadní vliv na vývoj českého zemědělství bude mít podle řečníků společná zemědělská politika EU po roce 2020 a reforma zemědělské politiky vedoucí k větší soběstačnosti ve výrobě potravin.

Mottem veletrhu SILVA REGINA byla „ochrana lesa hospodařením“, toto téma se promítalo jak v expozicích, tak v doprovodném programu. Odborný doprovodný program se věnoval tématům, který se v lesnictví a v myslivosti aktuálně řeší, například africkému moru prasat nebo revitalizaci lesů. Veletrh SILVA REGINA nabídl návštěvníkům také osvětový a zábavný program. Při zahájení veletrhu byla udělena cena Jiřího Nováka, kterou převzal profesor Vladimír Simanov za publikaci České lesy v datech a číslech. Součástí doprovodného programu SILVA REGINA bylo několik výstav, například 100 let lesnictví a myslivosti v Československu, výstavy trofejí, uniforem, fotografií a obrazů s loveckou tematikou nebo výstava zaměřená na faunu Grónska.

Expozice vystavovatelů veletrhu BIOMASA nabídly návštěvníkům technologie zaměřené na energetické využití dřevní hmoty a zpracování lesní biomasy. Na stáncích vystavovatelů probíhaly praktické ukázky strojů, součástí tohoto veletrhu byla expozice „život v půdě“ v pavilonu C a diskuzní fóra na pódiu. V diskuzích na expozici „život v půdě“ se téměř všichni řečníci vraceli k snižujícímu se podílu organické hmoty v půdě a k možnostem zlepšení tohoto stavu, jako jedna z možností bylo zdůrazněno dodávání kvalitního kompostu.

V neděli proběhl na výstaviště sněm Agrární komory ČR. Delegáti projednali návrh usnesení, které mimo jiné ukládá Vládě ČR, aby se zabývala nesoběstačností potravin a kalamitní situací v českých lesích. Navržené usnesení také žádá ministra zemědělství, aby pokračoval v prosazování národních zájmů České republiky v reformě Společné zemědělské politiky EU po roce 2020. K těmto zájmům patří především odmítnutí zastropování plateb, sjednocení úrovně národních dotací a zvýšení podpory citlivých komodit.

Od 12. do 15. května 2019 se na brněnském výstavišti uskuteční veletrh ANIMAL TECH, Národní výstava hospodářských zvířat a Národní výstava myslivosti.

Příští ročník veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA se bude konat v roce 2020.

Zdroj fotografií: vlastní
Zdroj textu: převzato z oficiálních stránek Brněnského výstaviště, dostupné z <https://www.bvv.cz/techagro/aktuality/zemedelska-a-lesnicka-technika-pro-udrzitelne-hosp/>