Minulý měsíc jsme pro vás připravili téma: Dojení a vše s ním spojené. Nyní přinášíme souhrn všech článků, které jsme pro vás publikovali.

Představení svazů

K dojení nemyslitelně patří i dojná a kombinovaná plemena, která se podílejí na mléčné produkci. V České republice je nejhojněji zastoupen holštýnský a český strakatý skot. Zastali jsme názor, že představení samotného plemene nestačí, jelikož v pozadí plemene stojí vždy i svaz. Rozhodli jsme se, díky tomuto přesvědčení, kontaktovat jednotlivé svazy. Výsledkem byly následující články:

Představujeme Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z.s.

Představujeme Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, z.s.


Představení jednotlivých konceptů dojení

Během měsíce se prezentovali na našich stránkách tři firmy: Boumatic, GEA Farm Technologies a LUKROM milk. Představili zvláště nově připravované projekty. Této spolupráce si velmi vážíme! Níže přikládáme odkazy.

Představujeme koncept dojení Boumatic

Představujeme koncept dojení GEA Farm Technologies

Představujeme koncept dojení LUKROM milk


Teorie není nikdy dost!

Anatomie mléčné žlázy 

Somatické buňky v mléce – počty, původ, ale i faktory

Vliv kondice pokožky struků na mléčnou užitkovost a zdraví mléčné žlázy –  výzkum na souvislost mezi kondicí pokožky struků a mléčnou užitkovostí společně se zdravím mléčné žlázky

Druhy dojení – kompletní nákresy dojíren

Alfa a omega celého procesu dojení – správné návyky dojení, aneb jak to celé funguje!


Prevence

Jak úspěšně začít laktaci – způsoby a pravidla zaprahování

Základní prevence vzniku mastitid – shrnutí základních zásad, jak předcházet mastitidám


Hygiena dojení

Zásady hygieny dojení připomínáme v každém článku, ale ani to někdy nestačí, a proto doporučujeme přečíst články níže položené.

Mýty o dipech a predipech

Jak předcházet přenosu patogenů 


Na závěr..

15 zásad správného dojení!