Měsíc říjen věnujeme ve velkém tématu dojení, a proto jsme sepsali následujících 15 bodů, které byste měli rozhodně znát. Dodržujete je pravidelně? Nebo naopak na některé běžně zapomínáte?

1. Pravidelně kontrolujte zdravotní stav vemene i celkový zdravotní stav dojnice

2. Pořadí dojení

– prvotelky -> ostatní skupiny -> nemocné krávy

3. Použijte PREDIP

– PREDIP vám usnadní odstranění nečistot na strukách

– roztok by měl mít dezinfekční a čistící účinky, měl by hydratovat pokožku struku a zabránit vysoušení

4. Odstříkejte mléko

– první střiky mléka obsahují nejvíce nežádoucích mikroorganismů, proto je nutné provést odstříknutí

– díky odstříknutí mléka zlepšíte mikrobiologickou jakost až o 5 %

– odstříknutí mléka se provádí do tmavě zbarvené nádobky, kde lze rozeznat případně hrudkovatění/vločkování mléka (mastitida)

– odstřikování na zem se v dobrých chovech vyvarují, jelikož nechtějí zbytečně rozšiřovat mikroorganismy!

5. Očistěte struky do sucha

– častou chybou na dojírnách je použití jedné utěrky na několik dojnic

– správné chovy používají jednu utěrku na jednu dojnici

– touto zásadou si chov nepřenáší zbytečně nežádoucí organismy ve stádě

6. Nasazení dojící soupravy

– od prvního dotyku vemene by se dojící zařízení mělo nasadit v intervalu od 1 do 1,5 minut!

7. Udržujte klid a pohodu během dojení

– vyvarujte se křiku, mlácení, nečekaným zvukům i rychlým pohybům

– dojnice potřebuji maximální klid a minimum stresu

8. Zabraňte předojení

– vyprázdněné vemeno poznáme pohmatem nebo snímačem průtoků

– předojení způsobuje nadměrné rohovatění kůže na strukách!

9. Zajistěte řádné sejmutí dojící soupravy

– vyčkejte, až klesne podtlak ve strukových násadcích

10. Použijte POSTDIP

– ošetření ihned po dojení

– vámi zvolený roztok by měl být účinný proti grampozitivním a gramnegativním bakteriím i plísním, hydratovat pokožku a uzavírat strukový kanálek

 11. Vyčistěte dojící zařízení okamžitě po každém dojení

– před každým dojením musí být provedena kontrola funkčnosti a čistoty zařízení

– optimální je proplach strukových násadců po každé dojnice

12. Zajistěte správné skladování mléka

– zařízení, které slouží pro získávání, ošetřování, sběru a svozu mléka musí být pravidelně dezinfikovány

– po nadojení by mělo být mléko zchlazeno na teplotu 4°C 6°C

– toto teplotní rozmezí zabraňuje nebo minimalizuje další pomnožení mikroorganismů

13. Pravidelně sledujte kvalitu mléka i dojivost

– každý správný zootechnik porovnává současná data a starší

– kontrolujte složky mléka, rezidua inhibičních látek i jednotlivé nádoje

– při výrazných změnách, hledejte příčinu, nejen na dojírně!

14. Pravidelně kontrolujte funkčnost dojícího zařízení

– ať už vám dojírnu kontroluje technik nebo vy sami, rozhodně tento bod nepodceňujte a pravidelně si plánujte servisy

– důležité je pravidelná kontrola pulsacím poměru a podtlaku

– pulsací poměr by měl být v rozmezí 50:5070:30, za ideální se považuje poměr 60:30

– hodnota podtlaku by měla být v rozmezí od 40 do 50 kPa

15. Myslete na to, že pracovníci jsou klíčem k úspěchu

– sehnat v současné době pečlivé, pracovité, spolehlivé a ochotné pracovníky je velmi obtíže, jestli již někoho takového v týmu máte, važte si jich!

– zároveň připomínáme, že je hygiena pracovníků by měla být na prvním místě, jelikož mléko je potravina!

Text: redakce