Základem mléčné žlázy je sekreční alveolus – jeho stěnu vytvářejí sekreční buňky. Alveoly se spojují v lalůčky a ty tvoří větší laloky. Každý alveolus je obklopen krevními cévami a kontraktilními buňkami. Jednotlivé části jsou spojeny vývodním systémem – mlékovody, ty ústí do mlékojemu (část ve vemeni a část ve struku), tam se mléko hromadí. Konečnou částí vývodného systému je struk. Na konci struku je strukový kanálek, který je obklopen svěračem z hladké svaloviny.

Alveoly -> lalůčky -> laloky -> mlékovody -> mlékojem -> vývodný systém struk (na konci strukový kanálek)

K rychlému vývoji mléčné žlázy dochází v období puberty, vlivem působení samičích hormonů. K dokončení funkčního vývoje, který je podmínkou zahájení plnohodnotné laktace pro výživu mláděte, dochází v době březosti samice. Sekrece mléka mléčnou žlázou začíná těsně před, během nebo těsně po porodu v důsledku změny hladin hormonů.


Skot

Mléčná žláza skotu je rozdělena podélně na levou a pravou polovinu a ta je dále rozdělena na přední a zadní čtvrť.

Každá čtvrť má samostatnou žláznatou tkáň a vývodný systém, a je zakončena strukem s jedním strukovým kanálkem.

Rozdílné utváření mléčné žlázy u masného skotu a skotu s mléčnou a kombinovanou užitkovostí lze pozorovat na fotografiích. Na prvním obrázku vidíme typické mléčné plemeno holštýn s užitkovostí i přes 10 000 kg mléka za laktaci. Na druhém obrázku je zástupce kombinovaného plemene českého strakatého skotu s průměrnou užitkovostí 7000 kg mléka a na posledním obrázku je masné plemeno charolais, u kterého produkce mléka během laktace slouží pouze pro výživu mláděte (přibližně 2000 kg za laktaci). Rozdíly ve velikosti a utváření mléčné žlázy jsou patrné na první pohled.

 


Prasnice

Mléčná žláza u prasnice má obvykle sedm párů mléčných žláz, které jsou uloženy ve dvou řadách (mléčné lišty). Každá žláza má jeden struk a každý struk má dva strukové kanálky, které mají každý svoji žláznatou část.

Foto č. 4 Mléčná žláza prasnice

Mléčná žláza prasnice


Ovce a koza

Mléčná žláza je rozdělena na dvě poloviny, z nichž každá má jednu žláznatou tkáň a jeden vývodný systém. U ovcí a koz je svěrač vyvinut slabě, takže uzavření strukového kanálku zabezpečuje elastická pojivová tkáň.

Foto č. 5 Mléčná žláza – koza

Mléčná žláza koza


Klisna

Klisna má mléčnou žlázu rozdělenou na dvě poloviny, každá polovina má jeden struk, každý struk má dva kanálky a každý kanálek má svoji žláznatou část.