Pro hodnocení reprodukce ve stádech skotu využíváme různých ukazatelů reprodukce. Mezi nejčastěji používané reprodukční ukazatele patří:

Inseminační interval – počet dnů od otelení do první inseminace


Interinseminační interval – počet dnů mezi dvěma inseminacemi

Interinseminační interval je doba mezi dvěma inseminacemi. Optimálně by měl být interinseminační interval 21 dnů. Jednoznačně by se měl pohybovat v intervalu (17 – 25 dnů). Optimální délka je dána fyziologickou délkou říjového cyklu, který je u skotu průměrně 21 dnů. Hodnoty mimo uvedený interval signalizují většinou nějakou reprodukční poruchu nebo špatné vyhledávání říjících se plemenic.

Inseminační index – počet inseminací nutných k zabřeznutí plemenice

Inseminační index, který je ve stádě považován za dobrý je u krav do hodnoty 2,0 u jalovic do 1,5. Jeho stanovení se provede výpočtem (počet všech provedených inseminací ve stádě (bez reinseminací)/ počet všech inseminovaných plemenic). U našeho schématu by byl inseminační index roven 2,0.


Servis perioda (SP) – počet dnů od otelení do zabřeznutí

SP by se měla pohybovat v rozmezí 80 – 100 dnů. Délka SP je ovlivněna délkou inseminačního intervalu a úspěšností zabřeznutí po první inseminaci nebo inseminacích následných.


Mezidobí – počet dnů mezi dvěma oteleními

Optimální délka mezidobí je u masných plemen 365 dnů (tzn. každý rok od každé plemenice tele). Ve stádech masných plemen skotu, je hlavním cílem odchovat zdravé a životaschopné tele s dobrou růstovou schopností. Ve stádech mléčných a kombinovaných plemen ekonomiku chovu ovlivňuje kromě odchovaných telat produkce mléka. Z důvodů vysokých fyziologických nároků kladených na vysokoprodukční dojnice není reálné dosažení mezidobí na hranici 365 dnů! Proto za dobré považujeme mezidobí do 410 dnů.


Procento zabřezávání po první inseminaci – stanovíme jako počet plemenic zabřezlých po první inseminaci / celkový počet prvních inseminací * 100

Procento zabřezávání po druhé inseminaci – stanovíme jako počet plemenic zabřezlých po druhé inseminaci / celkový počet druhých inseminací * 100

Procento zabřezávání po všech inseminacích – stanovíme jako počet březích po všech inseminacích / počet všech inseminací * 100


Non-return test (test nepřeběhlých) – udává procento plemenic, které se od inseminace do stanovené doby (30 – 60 – 90 dnů) nepřeběhly


Čistá natalita je procento nebo počet živě narozených telat na sto krav, je ukazatelem, který vyjadřuje úroveň reprodukce i kvalitu odchovu telat ve stádě.

Hrubá natalita je procento nebo počet všech narozených telat na sto krav


Délka březosti – u skotu je průměrná délka březosti 285 dnů. Délka březosti se může lišit v průměru o několik dní mezi jednotlivými plemeny.


Obr. č. 1 Průběh jednotlivých reprodukčních ukazatelů
zakladni-ukazatele-reprodukce-1-600

Pro lepší názornost jsou do základního schématu přidány „optimální hodnoty“ jednotlivých sledovaných ukazatelů. Optimální hodnoty jsou záměrně uvedeny v závorkách, protože optimální hodnoty se mohou výrazně lišit zejména podle užitkového typu a užitkovosti. Například mezidobí 365 dnů u masných plemen a mezidobí 410 dnů u plemen s mléčnou užitkovostí.

Text: redakce