Druhy dojení lze rozdělit na ruční a strojní.

-> Ruční dojení se používá pouze v některých domácnostech, kde nemají dojící zařízení. Na 1l mléka je potřeba 80 – 120 stisků a vždy se začíná od zadní čtvrti.

-> Strojní dojení rozdělujeme na dojení na stání, dojení v dojírně a dojící roboty. O dojících robotech momentálně zpracováváme článek a v nejbližší době ho budeme publikovat. Dojení na stání a dojení v dojírně je popsáno níže.

Dojení na stání – dojení přímo na stání do konví nebo do sběrného potrubí bylo dříve velmi hojně využívané v chovech s vazným ustájením dojnic. Se změnou upřednostňovaných technologií ustájení z vazných, na volné i se zvyšujícím se tlakem na zlepšení efektivnosti práce, se od tohoto systému již dříve upustilo. Můžeme se tak s tímto typem dojení setkat ve velkochovech, kde ještě neproběhla rekonstrukce technologií, nebo v malochovech, ve kterých je tento způsob velmi hojně využívaný. Z pohledu pořizovacích nákladů i obslužnosti navíc velmi vhodný a výhodný.

Dojení v dojírně – je využíván v drtivé většině velkochovů. Je to systém, který umožňuje vysokou produktivitu práce, pořizovací náklady jsou příznivější než u dojících robotů. Dojíren existuje několik typů, které se mezi sebou liší jak vlastní technologií, tak počtem dojících míst. Pro každý chov lze velmi dobře vybrat vhodný typ dojírny, který bude mít dostatečnou kapacitu a obslužnost.

Typy dojíren

Jednotlivé typy dojíren se v zásadě liší počtem míst pro dojnice, postavením zvířat při dojení a stím související konstrukcí.

1) Tandemové dojírny

U tandemových dojíren stojí zvířata za sebou, bokem k pracovní chodbě i dojičům. Zvířata přicházejí postupně. Při odchodu podojené dojnice se otevřou dvířka pro příchod dojnice další.

Obr. č. 1: Tandemová dojírna

doj1

Foto č. 1: Tandemová dojírna

122

 


2) Rybinové dojírny

V rybinových dojírnách stojí zvířata pod úhlem 40 stupňů zádí směrem k pracovní chodbě. Rybinové dojírny mohou být klasického tvaru, kde jsou po obou stranách pracovní chodby dojící stání. Nebo například tvaru trojúhelníkového (trigonové) nebo kosočtverečné ( polygonové). Dále lze ještě rozlišovat rybinové dojírny klasické nebo s rychlým výstupem. U dojíren s rychlým výstupem se všechna zvířata propouští najednou. Stejně tak přichází i na dojení.

Obr. č. 2: Rybinová dojírna

Foto č. 2: Rybinová dojírna


3) Paralelní dojírny (side by side)

Je podobný typ dojírny, jako je dojírna rybinová. S tím rozdílem, že zvířata stojí kolmo svou zádí k pracovní chodbě.

Obr. č. 3: Paralelní dojírna

doj2

Foto č. 3: Paralelní dojírna

 


4) Rotační dojírny (tzv. kruhovky nebo kruhové)

Jsou typy dojíren, na kterých stojí, a zároveň se v průběhu dojení zvířata točí do kruhu. Jedná se o dojírny s vůbec nejvyšším výkonem. Podle pozice jejich postavení se rozlišují dojírny rotační podle přívlastku, který byl popsán výše a to na: dojírny rotační tandemové (rototandem) – dojírny rotační rybinové (rotoribina) – dojírny rotační paralelí – side by side – (rotoradiála).

Obr. č. 4 Rotační dojírna (pracovní plocha se může nacházet bud na vnější straně dojírny nebo uvnitř)

rotace

 

Foto. č 4: Rotační dojírna

 

Foto č. 5: Rotační dojírna

 

Text a foto: redakce