Společnost LUKROM milk, s.r.o. je úspěšným pokračovatelem ve výrobě a vývoji české dojící techniky obchodní značky Agromilk, která působí na českém trhu už  více jak 20 let. Navazuje na tradici výroby českého dojení Agrostroje Pelhřimov. LUKROM milk, s.r.o. je součástí holdingu LUKROM od roku 2006.

Naším cílem je poskytnout zákazníkům zařízení a technologie na co nejvyšší úrovni. Z tohoto důvodu naše společnost dlouhodobě spolupracuje a na český trh dodává systémy pro měření mléka, identifikaci a SW pro řízení stáda od izraelské společnosti Afimilk, Ltd., dříve S.A.E. Afikim. Firma Afimilk je globálním leaderem a průkopníkem na poli měření mléka a komputerizace v chovech dojeného skotu, která již v roce 1977 představila, jako vůbec první společnost na světě, elektronický průtokoměr mléka.

Nejvíce rozšířené jsou stále rybinové dojírny od velikosti  1×3 stání  až po 2×16 stání.  Dále paralelní dojírny, které jsou vhodné především pro velká stáda holštýnského skotu. Největší paralelní dojírna Agromilk je na Slovensku s počtem stání 2 x 32. Pro drobné chovatele s menším počtem kusů zvířat vyrábíme tandemové a autotandemové dojírny.

Foto č. 1 ZD Čechtice – podsklepená paralelní dojírna 2×16

Foto č. 2 ZD Čechtice – podsklepená paralelní dojírna 2×16

V oblasti technologie dojení používáme zařízení, která jsou šetrná k životnímu prostředí, jako jsou např. bezolejové vývěvy řízené frekvenčním měničem.

Těmito technologiemi není životní prostředí zbytečně zatěžováno ropnými produkty a šetří spotřebu elektrické energie. LUKROM milk se ve vývoji průběžně soustředí na funkční vylepšení a zdokonalení osvědčených konstrukčních prvků se zaměřením na kvalitu zpracování.

Nové poznatky v oblasti dojení se snažíme co nejrychleji uvádět do praxe. Příkladem může být dojící souprava Unilac 420 MR. Tato dojící souprava je vybavena strukovými návlečkami se systémem Impuls Air zabraňující zpětnému oplachu konců struků mlékem při dojení, a tím křížové kontaminaci.

Jak už bylo zmíněno výše, na poli identifikace a řízení stáda, jsou dojírny Agromilk vybaveny systémem Afimilk. Senzory Afimilk rozmístěné na farmě zajišťují sběr dat, která jsou analyzována a vyhodnocována vysoce sofistikovaným softwarem AfiFarm. Afimilk jako jediná společnost na světovém trhu vyrábí minilaboratoře AfiLab. Minilaboratoře se instalují na každé stání dojírny, a to za průtokoměry mléka MPC.

Měří množství jednotlivých složek – tuku, bílkoviny a laktózy.

Dále jsou schopny detekovat krev v mléce a stanovit počty somatických buněk ve čtyřech stupních. Množství složek mléka, především poměr tuku a bílkovin, slouží k detekování zvířat s onemocněním – jako je ketóza a acidóza. Laktóza, spolu s konduktivitou mléka, slouží jako další pomocný ukazatel pro stanovení zánětů mléčné žlázy. Analýza složení mléka slouží také k monitorování krmení zvířat na farmách.

Dalším senzorem systému Afimilk  je pedometr AfiTag II. Jedná se o známku nové  generace, která obsahuje identifikační čip a 3D akcelerometr, sledující pohyb zvířete. AfiTagy II zajišťují identifikaci zvířat na dojírně, třídícím systému a váze. Dále sledují pohybovou aktivitu zvířat, která slouží k detekci říjí, sledování zdravotního stavu a welfare zvířat ve skupině i jednotlivců.

Foto č. 3 Třídící branka s váhou

Novinkou letošního roku je zavedení aplikace hlídání porodů – Calving Alert Servis.

Správné zvládání a vedení porodů na farmách je klíčové pro zdravotní stav krávy i telete, a je také důležité pro ekonomiku farmy. Systém dokáže rozpoznat začátek porodu a sledovat jeho průběh. O začátku porodu, průběhu nebo komplikacích je ošetřující personál informován buď SMS nebo emailem. Celá služba je součástí systému Afimilk a je zdarma. Potřeba jsou pouze SW AfiFarm v. 5.2, čtečka ve stáji a AfiTagy II.

V posledních letech je mezi chovateli vysoká poptávka po krčních senzorech sledujících přežvykování. Afimilk toto volání vyslyšel a v roce 2016 zavádí na trh systém Silent Herdsman. Součástí systému jsou krční senzory sledující pohybovou aktivitu, přežvykování a navíc žraní zvířat.

Trendem poslední doby je zvyšování počtu zvířat na farmách. Jedná se o důsledek lepší prosperity farem s větší počtem zvířat, proto převažují v posledních letech instalace větších rybinových a paralelních dojíren.

Foto č. 4 Paralelní dojírna 2×18

Foto č. 5 Kozákov – rybinová dojírna 2×10

Na našem trhu se také zvýšila poptávka po kruhových dojírnách, které jsou vhodné především pro stáda s počtem nad 500 kusů zvířat.

Sídlo společnosti:

LUKROM milk, s.r.o. – Kaplanova 1810, 767 01 Kroměříž

Výrobní středisko:

LUKROM milk, s.r.o. – K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

Tel.:+420 565 325 496

Fax.:+420 565 381 203

E-mail: lukrom.milk@lukrom.cz

Více zde: http://www.lukrom-milk.cz/