Genetické zdroje: obecná definice, která je uvedena v Úmluvě o biologické rozmanitosti (Convention on Biodiversity, CBD, 1992) označuje za genetický zdroj „jakýkoliv materiál rostlinného, živočišného nebo mikrobiálního původu obsahující funkční jednotky dědičnosti a mající aktuální nebo potenciální význam pro lidstvo“.

Z definice plyne, že za genetický zdroj se nepovažují pouze zvířata, ale i rostliny. Nyní je v Národním programu ČR evidováno více než 53 tisíc rostlin. Největší zastoupení mají obiloviny, zelenina, luskoviny, ovocné dřeviny a technické plodiny.

Národního programu české republiky podporuje uchování genofondu původních domácích plemen hospodářských zvířat (i rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství). V případě že se účastníte Národního programu, máte možnost čerpat státní dotace. Národní program zajišťuje dlouhodobé uchování genetických zdrojů, jejich charakterizaci, dokumentaci a zajištění dostupnosti uživatelům v ČR i v zahraničí.

Národní program neslouží pouze pro zachování genetických zdroje, ale také pro zachování kvality venkovského prostoru a udržení trvalého rozvoje agrárního sektoru.

V současné době na stránkách Ministerstva zemědělství naleznete zásady, kterými se stanoví podmínky pro poskytování dotací při udržování genových zdrojů. Odkaz ZDE.

V České republice je garantem a koordinátorem programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhříněvsi, v.v.i., a zároveň je i Národním referenčním střediskem pro genetické zdroje zvířat. Na stránkách střediska naleznete veškeré metodiky pro uchování genetických zdrojů zvířat.


Do genových zdrojů České republiky se řadí následující hospodářská zvířata: 

-> Česká červinka

-> Český strakatý skot

-> Přeštické prase

-> Šumavská ovce

-> Valašská ovce

-> Koza bílá krátkosrstá bezrohá

-> Koza hnědá krátkosrstá bezrohá

-> Starokladrubský kůň

-> Huculský kůň

-> Slezský norik

-> Českomoravský belgický kůň

-> Nutrie stříbrná a vícebarevná

Králíci: český strakáč, český albín, český červený, český luštič, český černopesíkatý, moravský modrý, moravský bílý hnědooký

Ryby: kapr obecný, lín obecný, vyza velká, jeseter malý, pstruh duhový, pstruh potoční, sumec velký, síh peleď, síh maréna

Česká slepice zlatě kropenatá

Česká husa

Včela medonosná


Text: redakce
Zdroje:
Dotlačil L., Štolc K. 2015. Genetické zdroje rostlin a změna klimatu. Ministerstvo zemědělství. Praha. Dostupní z: <http://genbank.vurv.cz/genetic/nar_prog_rostlin/dokumenty/Geneticke_zdroje_rostlin_a_zmena_klimatu.pdf>
Národní dotace – Genetické zdroje, více informací: <http://genbank.vurv.cz/genetic/nar_prog_rostlin/dokumenty/Geneticke_zdroje_rostlin_a_zmena_klimatu.pdf>