Níže si můžete přečíst, jak probíhá propojení vědy s praxí na České zemědělské univerzitě v Praze.

Pokus porovnával změny v kvalitě vajec během skladování, a to v závislosti na věku nosnic a způsobu jejich ustájení. Vejce slepic ve věku 26 a 51 týdnů byla sbírána čerstvá a skladována po dobu sedmi, čtrnácti a jednadvaceti dní. Vědci hodnotili jejich hmotnost, kvalitu bílku, funkční vlastnosti a obsah specificky účinných bílkovin.

Při hodnocení hmotnosti byla těžší vejce v obohacených klecích (61,7 g), vejce z výběhu vážila zhruba o dva gramy méně (59,6 g). Starší nosnice snášely vejce o vyšší hmotnosti (51 týdnů) a vejce čerstvá byla těžší než vejce skladovaná. Vejce z výběhu zase obsahovala výrazně více lysozymu, bílkoviny se silnými antibakteriálními účinky, jehož obsah během skladování se rychleji snižoval. Vejce mladších nosnic (26 týdnů) byla lehčí, ale obsahovala v bílku více bílkovin (ovotransferinu a ovoalbuminu).

Z výsledků pokusu je zřejmé, že tyto faktory ovlivňují kvalitativní vlastnosti vajec.


Spoluautorka vědecké práce:

prof. Ing. Eva Tůmová, CSc. (Česká zemědělská univerzita,  Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů)

Changes in the quality of eggs during storage depending on the housing system and the age of hens. Poultry Science

Původní článek v plném znění naleznete zde:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579119458276?via%3Dihub

foto:pxhere.com

zdroj: https://www.af.czu.cz/cs/r-6781-veda-a-vyzkum/r-15265-aktuality-vav/slepice-nebo-vejce.html