Česká kropenka neboli česká slepice zlatě kropenatá patří mezi původní krajové plemeno chované na našem území již po staletí. Od poloviny 19. stolení byly domácí slepice, stejně jako většina plemen hospodářských zvířat, kříženy s importovanými plemeny a původní populaci českých slepic hrozil zánik.

Uznané chovatelské sdružení pro plemeno: Český svaz chovatelů

Svou současnou podobu získala počátkem 20. století z původních selských slepic a v roce 1936 byla česká kropenka zařazena mezi hospodářsky významná plemena. Od r. 1992 je zařazena do genetických zdrojů ČR.

V roce 2017 bylo na území ČR chováno 174 kusů tohoto plemene v 7 chovech.

Její oblíbenost spočívá především v její nenáročnosti a otužilosti, díky čemuž snáší i v zimním období a spotřebuje výrazně méně krmiva než ostatní plemena. S dostatečně velkým výběhem budou tyto slepice téměř soběstačné a velkou část potravy si nasbírají samy.

Graf č.1: Vývoj počtu kusů české kropenky v ČR

Zdroj dat: <http://genetickezdroje.cz/narodni-program-uvod/drubez/narodni-program-drubez-ceska-slepice-zlata-kropenata/>, zpracování vlastní


I přesto, že patří mezi nosná plemena lehkého typu, snáší pouze kolem 150 vajec ročně o hmotnosti 55-57 g. Pokud sedí na vejcích, jsou z nich výborné kvočny.   Vyznačují se jemnou konstitucí s válcovitým trupem obdélníkového tvaru. Slepice dosahují hmotnosti kolem 2 kg a kohouti mohou mít ještě o půl kila více. Zbarvení je různorodé od zlaté kropenaté, přes stříbrné, koroptví, bílé a stříbřité.

Foto č. 1 Česká kropenka

www-kropenka-4

Foto č. 2 Česká zlatá kropenka

www-kropenka-2

Lucie Rysová, Marcela Otrubová

Zdroj foto: <http://genetickezdroje.cz/narodni-program-uvod/drubez/narodni-program-drubez-ceska-slepice-zlata-kropenata/>
Zdroj:
<http://www.ceske-slepice.eu/cs/ceska-slepice-zlate-kropenata/>
<http://genetickezdroje.cz/narodni-program-uvod/drubez/narodni-program-drubez-ceska-slepice-zlata-kropenata/>