Historie

Česká červinka patří mezi naše původní plemena s kombinovanou užitkovostí. Červinky jsou jediným původním plemenem brachycerního skotu (krátkorohatého) v České republice. Jako kombinovaný skot, příliš nevynikal oproti ostatním plemenům, a tak postupně jejich chov začal upadat. První snaha o záchranu započala již před první světovou válkou. V této době bylo malé stádo červinek umístěno na školním statku v Uhříněvsi. Období po druhé světové válce opět národnímu plemenu nepřálo. I přesto v 70. letech 20. století existovaly 3 stáda s počtem 350 krav.

Stáda se nacházela na St. statku Hajnicích, St. statku Benešově a Netvořicích.

Konec 80. let byl extrémně kritický. Zvrat přišel v roce 1987, kdy se celkové regenerace ujala Česká zemědělská univerzita v Praze.

Škola nakoupila 16 plemenic, které ustájila na školním statku v Lánech.

Po České zemědělské univerzitě se v roce 1996 se připojila k regeneraci plemene Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. V roce 1992 byla česká červinka zařazena mezi genové rezervy. Za využití červených plemen evropského horského typu v plemenitbě bylo dosaženo v roce 1996 početního stavu 67 krav.  V roce 2007 byl ve VÚŽV v Uhříněvsi zahájen program na regeneraci s využitím embryí, které byly uchovávány od roku 1997.

Charakteristika

Plemeno vyniká celopláštovým červeným zbarvením srsti. Zvířata se vyznačují dlouhověkostí, konstituční pevností a živým temperamentem. Kohoutková výška se pohybuje od 125 do 135 cm. Býk dosahuje váhy od 700 do 850 kg a kráva od 470 do 530 kg. Mléčná užitkovost dosahuje 3000 kg za laktaci s tučností přes 4 %. Barva mléka vyniká nažloutlým zbarvení.

Stav zvířat k 31. 10. 2015 (zdroj: <www.cestr.cz>)

  • kráva: 94

  • jalovice nad 6 měsíců: 88

  • jalovičky do 6 měsíců: 19

  • plemenní býci: 7

  • celkem: 208

Jako úspěšného chovatele lze jmenovat např. Školní statek v Poděbradech. V případě zájmu o červinku, nás neváhejte kontaktovat. 🙂

Lucie Rysová

Zdroje:

úvodní foto: Pikousová Jitka, Dostupné z:<http://genetickezdroje.cz/narodni-program-uvod/skot/narodni-program-skot-ceska-cervinka/>

Suchánek, B., Horák, F., Falta, D., Misař, D., Majzlík, I. 2006. Atlas plemen hospodářkých zvířat. Nakladatelství Brázda, s.r.o. ISBN: 978-80-209-0402-7
<http://www.cestr.cz/ceska-cervinka.html>
<http://www.genzdrojehz.wz.cz/cattle/cc.htm>