Historie tohoto plemene můžeme počítat téměř na tisíce let. Jeho původ není zcela jistý. Jedna z teorií je, že vznikl z tarpana lesního již v době pleistocénu. Jiná zase přisuzuje vznik hucula křížením několika domácích plemen. Nezpochybnitelné je, že hucul patří mezi primitivní plemena*, jejichž znaky se někteří jedinci vyznačují dodnes, např. úhoří pruh na hřbetě.

Chov sloužil hlavně pro účely armády.

Původně se vyskytoval především v rumunských a ukrajinských Karpatech jako tažná síla v zemědělství. Z Karpat také pochází název plemene, pojmenovaného podle místních chovatelů. Díky tomu se výborně přizpůsobil místním horským podmínkám, kde často fungoval jako jediný dopravní prostředek.

Kolem roku 1970 hrozilo vyhynutí.

V období Rakouska-Uherska se začalo se systematickým chovem tohoto plemene. Chov sloužil hlavně pro účely armády. Zde pramení počátek nejstarších kmenů huculského koně a již v této době je veden jako samostatné plemeno koní. Po druhé světové válce chov huculů stejně jako ostatních plemen upadal až do té míry, že jim kolem roku 1970 hrozilo vyhynutí.

Což se naštěstí nestalo! Chov zachránilo pár nadšencům, kteří zakoupili v Nízkých Tatrách první čtyři klisny a získali si tak zájem a podporu široké veřejnosti u nás i v zahraničí.

Roku 1979 byl huculský kůň zařazen do chráněného genofondu původních a primitivních plemen hospodářských zvířat FAO a v roce 1993 byl prohlášen genovou rezervou ČR. V současnosti je v plemenné knize zapsáno kolem 390 klisen a 17 hřebců.

Typický zástupce huculského koně by měl být především dlouhověký s tvrdou konstitucí danou podmínkami, ve kterých byl šlechtěn. Tomu odpovídá i pevná tělesná stavba s kohoutkovou výškou kolem 135cm. Kopyta vynikají odolností a  tvrdou rohovinou. S dlouhověkostí je spojené i pozdější tělesné dospívání až kolem 5-6 let. Nejčastější zbarvení bývá plavák nebo hnědák všech odstínů. Nežádoucí jsou jakékoliv odznaky. Jak již bylo zmíněno, na hřbetě se vyskytuje výrazný úhoří pruh, někdy i zebrování bérce a předloktí jako znak primitivních plemen. Pro svoje charakterové vlastnosti, klidný temperament, vytrvalost a dobré zdraví je vhodný jak pro jezdectví, tak pro vozatajství.

Foto č. 1  Huculský kůň

Zdroj foto.

Foto č. 2 Huculský kůň

Zdroj foto.

Foto č. 3 Huculský kůň

Zdroj foto.

*Primitivní plemena patří mezi původní plemena a příliš se neliší od svých dávných předků. Později dospívají a vynikají svou dlouhověkostí. Většinou jsou to plemena menšího vzrůstu s výbornou fyziologickou adaptabilitou na přírodní podmínky

Ing. Marcela Otrubová
Zdroje foto:
<http://www.hucul.cz/seznamkoni.php>
<http://www.hucul.cz/foto-archiv.php>