Český strakatý skot je tradičním plemenem skotu na území České republiky. Je součástí celosvětové populace strakatých plemen shodného fylogenetického původu, rozšířené, pro svoje vynikající vlastnosti a široké využití, na všech kontinentech.

Na celkových stavech skotu v ČR se podílí v současné době přibližně jednou polovinou. Požadován je skot kombinovaného produkčního zaměření se zvýrazněnými znaky mléčnosti, středního až většího tělesného rámce, dobrého osvalení a harmonického zevnějšku.

Hospodárnost chovu strakatého skotu je dána ukazateli chovné užitkovosti, především dobrým zdravotním stavem, zejména mléčné žlázy, pravidelnou plodností, snadnými porody, vitalitou telat, bezproblémovým odchovem i schopností k pastvě a vysokému příjmu a využití objemných krmiv.

Širší typová variabilita strakatého skotu v rámci populace a jeho adaptabilita na rozdílné chovatelské podmínky usnadňuje chovatelům volbu vhodného produkčního využití a pohotové reagování na měnící se požadavky trhu. Umožňuje jak efektivní využití ke spolehlivé kombinované produkci, tak specializované využití k výrazné mléčné nebo masné produkci.

cestr3

Strakatý skot se osvědčuje pro užitkové křížení s dojnými plemeny i pro chov bez tržní produkce mléka.

Chovný cíl plemene je zaměřen na vysokou a hospodárnou produkci kvalitního mléka a masa. V dlouhodobější perspektivě charakterizuje mléčnou užitkovost cílový požadavek 6 000 až 7 500 kg mléka s obsahem bílkovin nad 3,5 %. Mezidobí by mělo být 380 až 390 dnů. Masnou užitkovost pak průměrný denní přírůstek nad 1 300 g v intenzivním výkrmu býků a jatečná výtěžnost nad 58 %. Řada předních chovů dosahuje těchto parametrů již v současné době.

V kontrolním roce 2018/2019 tvořil celkový počet uzávěrek krav v Plemenné knize českého strakatého skotu 109 532 kusů s průměrnou mléčnou užitkovostí 7 703 kg mléka. Obsah bílkovin činil 3,57 % a obsah tuku 4,02 %. Mezidobí bylo u plemenic českého strakatého skotu 390 dnů.

cestr-7

Do budoucna bude kladen podstatně větší důraz v procesu šlechtění na účinné zlepšování kvalitativních parametrů mléka a masa a na soubor vlastností a znaků, které napomáhají snižování nákladů a zvyšování hospodárnosti chovu (funkčních znaků). V chovu strakatého skotu se budou stále více prosazovat hlediska fitness, zejména dlouhovýkonnost, plodnost, průběh porodů, vitalita telat, jako předpoklad zefektivnění chovu. Záměrem Svazu je podporovat tyto cíle šlechtění.

Dále zavést do rutiny veškeré plemenné hodnoty ze společného výpočtu německo-rakousko-české populace strakatého skotu.

Aktivně se zapojit do systému zpřesnění odhadu genomických plemenných hodnot. Racionálně podporovat plošné bonitace prvotelek českého strakatého skotu. Podporovat výstavní aktivitu chovatelů. Aktualizovat odborné dokumenty vydané Radou plemenné knihy. Pokračovat ve spolupráci s chovatelskými svazy v zahraničí a aktivně působit v rámci orgánů EVF (sdružení evropských chovatelů strakatého skotu) a WSFF (světová federace strakatého skotu).


Text: Svaz chovatelů českého strakatého skotu
Foto: Lucie Rysová, Svaz chovatelů českého strakatého skotu