Brown-Swiss (Švýcarský hnědý skot) je jedním z nejstarších kulturních plemen skotu, má střední až větší tělesným rámcem. Přibližná hmotnost dospělých krav je 550 – 650 kg a kohoutková výška 135 – 140 cm.
Typické zbarvení tohoto plemene je celoplášťově hnědé až šedé (různé odstíny těchto barev). Paznehty, mulec a konce rohů jsou černě zbarvené, u některých zvířat se navíc může vyskytovat tmavý pruh přes hřbet a světlejší zbarvení kolem mulce.

Toto plemeno bylo někdy zařazováno mezi plemena s užitkovostí kombinovanou, maso – mléčnou (tzn. převažující je mléčná užitkovost). Dnes se však spíše řadí mezi plemena s užitkovostí mléčnou, což platí především pro populaci zvířat chovanou v severní Americe (USA, Kanada).

Mléčná užitkovost se za normovanou laktaci (305 dní) pohybuje v rozmezí 6000 kg až 8000 kg mléka, s mléčnými složkami – tuk 3,8 % – 4,1 % a bílkovina 3,3 % – 3,5 %. Nejvyšší mléčné užitkovosti je dosahováno v Kanadě a USA.

Předností tohoto plemene je především nenáročnost, dobrý zdravotní stav zvířat, pevná konstituce spolu s velmi dobrými končetinami a dlouhověkost, i více jak 14 laktací.