Původně toto plemeno pochází z oblasti Fríska, Holštýnska a oblasti Šlesvicka až po Jutsko (severovýchod Německa). Jedná se o vysoce prošlechtěné kulturní plemeno, které má nejvyšší mléčnou užitkovost na světě. Je to taktéž nejpočetnější chované kulturní mléčné plemeno skotu na světě, které se z důvodu své vysoké mléčné užitkovosti stále více prosazuje na úkor ostatních mléčných plemen.

IMG_2790

Stejně jako mnohá jiná plemena bylo i holštýnské plemeno šlechtěno ve dvou hlavních odlišných směrech Severní Ameriky a Evropy. První importy černostrakatého skotu do oblasti Severní Ameriky byl uskutečněn již v první polovině 17 stol. především nizozemskými kolonisty. Další kapitola ve šlechtění se začala psát v minulém a předminulém století, ve kterých došlo k velkému importu zvířat do Severní Ameriky a intenzivnímu šlechtění na mléčnou užitkovost. Naproti tomu v Evropě nebylo šlechtění zaměřeno pouze na mléčnou užitkovost, ale i na užitkovost masnou a selekce zde nebyla tak výrazná jako v Severní Americe. Vzhledem k celosvětovému rozšíření tohoto plemene se stále vyskytují různé šlechtitelské záměry a směry, podle různých chovatelských podmínek a cílů. V současné době je šlechtění holštýnského plemene zaměřeno na funkční zevnějšek a užitkový typ. Tento směr šlechtění vede ke zlepšení zdravotního stavu a odolnosti zvířat.

IMG_9737

Holštýnský skot patří mezi plemena skotu velkého tělesného rámce. Zbarvení tohoto plemene je černostrakaté nebo v recesivní formě jsou zvířata červenostrakatého zbarvení.

Graf č.1: Variabilita užitkovosti krav zapsaných v plemenné knize


Vzhledem k vysoké mléčné produkci (v průměru přes 8000 kg mléka za laktaci) má mléko holštýnských krav nižší obsah mléčných složek, než je tomu u jiných plemen. Podle jednotlivých zemí, ve kterých je toto plemeno chováno, se mléčná bílkovina pohybuje v přibližném intervalu od 3 % do 3,5 % a obsah tuku v intervalu od 3,5 % do 4,4 %. V nejlepších chovech je dosahována průměrná užitkovost okolo 12000 kg mléka za laktaci.

Výsledky kontroly užitkovosti
Rok Počet uzávěrek  Mléko kg Tuk (%) Bílkovina (%) Věk mezidobí
  Černostrakaté holštýnské 
2022 150 985 10 667 3,86 3,37 395
2021 148 229 10 570 3,84 3,35 401
2000 146 075 10363 3,88 3,39 401
2019 143 231 10196 3,84 3,37 400
Červenostrakaté holštýnské
2022 5 094 9 723 4,01 3,53 3,92
2021 5 102 9 596 4,03 3,54 393
2020 5 254 9 414 4,11 3,58 396
2019 5 138 9 185 4,12 3,56 396

 

Národní holštýnský šampionát Brno 2023

CHOVATEL LAKTACE  ČÍSLO KRÁVY JMÉNO  OTEC JMÉNO
ŠAMPIONKA
1. zemědělská a.s. Chorušice 2 501053-921 CHORUSIC REDROCK LUCILLE 24 ET REDROCK
VÍCEŠAMPIONKA
DV Krchleby 4 484530-921 DV CILINA ENGINEER
KRÁVA S NEJLEPŠÍM VEMENEM
1. zemědělská a.s. Chorušice 2 501053-921 CHORUSIC REDROCK LUCILLE 24 ET REDROCK
NEJLEPŠÍ  VODIČKA
Karolína Hloušková

(zdroj: FB Svaz chovatelů holštýnského skotu)

Foto: https://www.euromeat.ro/en/buy-holstein-cattle-livestock/