Na ostrově Jersey ležícím v Lamanšském průlivu mezi Velkou Británií a Francií vzniklo stejnojmenné plemeno Jersey. Jedná se o mléčné plemeno skotu malého tělesného rámce a živého temperamentu. Zajímavostí je, že je toto plemeno na ostrově Jersey chováno již od roku 1763 bez příměsi krve jakýchkoliv jiných plemen. Tato skutečnost dala vzniknout plemeni velmi vyrovnaného typu.

Jedná se o plemeno rané (plemenice se poprvé telí ve věku okolo 24 měsíců), výrazně mléčného typu s velkým, prostorným, žlaznatým vemenem a pevnou konstitucí. Barva srsti je v barevné škále od světle žluté přes různé odstíny hnědé (červené) až po černou. Černý mulec, špičky rohů a paznehtů jsou typickým znakem tohoto plemene. Plemeno je využíváno výhradně pro mléčnou produkci. Mléko tohoto plemene vyniká vysokým obsahem mléčných složek, především pak obsahem tuku, který dosahuje 6 % i více. Obsah bílkovin se v průměru pohybuje okolo 4 %. Celkový nádoj za laktaci se pohybuje od 4500 kg do 7000 kg mléka v závislosti na jednotlivých státech. Vzhledem k vysokému procentu mléčných složek je mléko vhodné pro výrobu tučných sýrů a másla.

Chovný cíl

Cílem šlechtění jerseyského skotu je průběžné zlepšování celkové rentability chovu na základě genetického zlepšování užitkových vlastností. Šlechtěním jsou vytvářeny podmínky chovu směřující k získávání zdravé, dlouhověké a rentabilní dojnice.

Součástí požadované rentability chovu dojnic jsou kromě požadované mléčné užitkovosti i dobré druhotné funkční vlastnosti, plodnost, zdraví, funkční utváření zevnějšku. Plodnost a zdraví lze charakterizovat pravidelným zabřezáváním a délkou mezidobí 370 – 380 dnů a produkcí životaschopných telat. Je požadována odolnost proti mastitidám a dalším onemocněním.

Funkční zevnějšek krávy je dán vhodným utvářením tělesných partií, zejména vemena a končetin, umožňujících bezproblémový chov v rozdílných technologiích ustájení a dojení. Kapacita těla a vysoká konverze krmiv umožňují efektivní využívání statkových krmiv. Selekce na druhotné užitkové vlastnosti přispívá k prodloužení dlouhověkost dojnic a zvyšuje ekonomickou efektivnost produkce.

Tab. č.1:  Chovný cíl pro dalších 10 let lze charakterizovat těmito ukazateli:

Ukazatel Prvotelky Dospělé 
dojivost za normovanou laktaci (l) 5000 6500
obsah bílkovin 3,9% 4,1% a více
průměrný počet ukončených laktací 5
celoživotní užitkovost 32 500
věk při 1. otelení do 25 měsíců
mezidobí do 380 dní
výška v kříži 119 – 123 cm 125 – 131 cm
živá hmotnost 380 – 400kg 430 – 450 kg
Národní šampionát Jersey – Brno 2023
CHOVATEL ČÍSLO KRÁVY JMÉNO  PŮVOD
ŠAMPIONKA
ČZU ŠZP Lány 461 086 921 Lany Critic Sansa P VG-85 Critic P × Dallas
VÍCEŠAMPIONKA
Farma Miller 601 242 921 CZF JiggyOLIVA 1 Jiggy × Oliver P
KRÁVA S NEJLEPŠÍM VEMENEM
ČZU ŠZP Lány 461 086 921 Lany Critic Sansa P VG-85 Critic P × Dallas
NEJLEPŠÍ  VODIČ
Milan Mikšovský

Ing. Marcela Otrubová

zdroj: Šlechtitelský program jerseyského skotu, dostupné z: https://www.jersey.cz/clanky/plemenna-kniha/slechtitelsky-program-jerseyskeho-skotu-v-ceske-republice/

foto: https://livestockpedia.com/cattle/jersey/