Odchov telat představuje velmi důležitý mezník v chovu skotu. V rámci našich článků (odkazy na konci článku) si můžete přečíst většinu podstatných věcí od ustájení až po výživu. Každopádně pro lepší přehled přidáváme 12 zásadních bodů, které ovlivňují odchov telat.

1) Připravit se na porod

– včasná asistence u porodu, čistota pomůcek (provázky, páka)

2) Pročistit dýchací cesty

– odstranit zbytky plodových obalů z mulce, dutiny ústní

3) Ošetření pupku dezinfekcí

4) Napojit mlezivem do 2 hodiny po porodu

– mlezivo představuje základní zdroj bílkovin a odstraňuje střevní smolku

– kontrola kvality mleziva (kolostroměr nebo refraktometr)

– teplota mleziva: 38 – 40 °C

5) Osušení telete po porodu

– mateřská péče dojnice

– osušit utěrkami nebo suchou slámou

– použít vestičky

– použít infračervené lampy nebo termoboxy

– využití dostatečného množství suché kvalitní slámy

6) Ustájení telat -> ČISTÉ, SUCHÉ a bez PRŮVANU

7) Denní kontrola zdravotního stavu

– teplota (podchlazení i přehřátí), průjem, zahojení pupku, příjem krmiva

– jestliže tělesná teplota klesne pod 38,5 °C -> podchlazení

8) Dostatečná teplota mleziva a mléčné směsi

– 38 – 40 °C

9) Zajistit dostatečné množství vody

– ad libitum

10) Zajištění dostatečné hygieny

– misky, cucáky apod.

11) Označit tele ušní známkou

– co nejdříve, nejpozději však do 20 dnů po porodu

Dle novelizace vyhlášky 136/2004 Sb. se prodlužuje se lhůta pro označování turů na 20 dní, avšak v případě, kdy tele není označeno do 72 hodin po narození a hlášení o jejich narození není zasláno do 7 dnů, je stanovena nová povinnost hlásit datum označení. Za počátek 7-mi denní lhůty pro zaslání hlášení o narození telete se pak považuje právě nahlášené datum označení (které musí nastat do 20 dní od narození telete). Pokud je tele označeno do 72 hodin a hlášeno narození telete do 7 dnů, není třeba hlásit datum označení.

12) Zkrmování startéru

– od třetího dne po porodu

Hledáte podpobnější infomace? Zde přikládáme odkazy na podrobné články:

Mlezivo

Krmné automaty pro telata

Ustájení telat – mléčná výživa

Ustájení telat – rostlinná výživa

Výživa telat – mléčná výživa

IMG_7852

Lucie Rysová