Mlezivo má žlutou, pískovou až výjimečně mírně načervenalou barvu (pozor na krev, ta tam nepatří) a vazkou konzistenci. Mlezivo je produkováno mléčnou žlázou 4 – 6 dní po porodu. Mlezivo má odlišné složení od zralého mléka. Kolostrum je bohaté na bílkoviny, zejména imunoglobuliny, tuk a minerální látky a na rozdíl od zralého mléka má nižší obsah laktózy. Dále má kolostrum vyšší obsah vitaminu A, E, karotenu a riboflavinu. Důležitý je vysoký obsah hořčíku, který je potřebný pro odchod smolky u telat.

Mlezivo také obsahuje enzymatický systém laktoperoxidázy, která inhibuje růst streptokoků, stafylokoků a koliformních bakterií a má určitý baktericidní účinky proti gramnegativním bakteriím.

Porovnání mleziva a mléka:

                                         Mlezivo       Zralé mléko
Bílkoviny [%]                       14                   3, 5
Tuk [%]                               7, 1                 3, 8
Laktoza [%]                        3, 5                 4, 7
Minerální látky [%]             3, 5                0, 7
Sušina [%]                          24                    13


-> Imunoglobuliny

Ideální obsah imunoglobulinů v mléce je 100 – 120 g/l. Podle kvality kolostra však kolísá od 30 do 200 g/l. Minimální hladina pro podání teleti je 60 g/l (mnohá mleziva jen 30 – 40 g/l). Nejvíce imunoglobulinů je při prvním dojení, po té jejich hladina rychle klesá.

U plemene holštýn bylo průměrně naměřeno 73 g/l imonoglobulinů a u plemene jersey 85 g/l.

Co nejdříve po otelení (do 2 h) se potřeba imonoglobulinů pro tele pohybuje okolo 150 g. V následujících 12 hodinách dalších 100 g. Po narození však rychle klesá propustnost střevní stěny pro imunoglobuliny. Střevní sliznice je schopná propouštět relativně velké částice pouze 6 – 8 hodin po narození, bílkoviny prostupují mezerami mezi buňkami střevních klků, které se po určité době stáhnou a propustnost klesá.

Uzavření střevní bariéry:

• za 4 hodiny po porodu (post partum – p.p.) se vstřebá 70 % imunoglobulinů
• za 6 hodin p.p. do 50 %
• za 10 hodin p.p. pod 30 %

S postupujícím časem klesá i produkce imunoglobulinů v mléce matky.


-> Kvalita mleziva

Kvalita je dána zejména hustotou (ta je dána zejména obsahem bílkovin), obsahem celkových bílkovin a obsahem imunoglobulinů, Kvalita kolostra závisí zejména na zdraví dojnice, pořadí laktace (krávy na vyšší laktaci mají kvalitnější mlezivo než prvotelky) a krmné dávce.

Pro změření kvality se používá:

Kolostroměr – na měření hustoty mléka

  • 1,045 g/cm3 a méně – nekvalitní
  • 1,06 g/cm3 a více – kvalitní
  • nad 1,07 g/cm3 – vynikající

Refraktometr – na celkový obsah bílkoviny


-> Konzervace mleziva

Vzhledem k vysoké produkci mleziva u dojených plemen skotu, která převyšuje potřeby telete lze nadbytečné mlezivo uchovávat pro telata, jejichž matka nemá dostatečně kvalitní mlezivo.
Zchlazené mlezivo neošetřené, pokud je skladované v ledničce při teplotě do 5 °C, by mělo být zkrmeno do 2 dní. Pro krátkodobou konzervaci se používají 2 – 3 ml 85 % kyseliny mravenčí na 1 l kolostra. Doba použití se pohybuje v rozmezí 3 – 4 dny.

Pokud mlezivo okyselíme na pH 4 můžeme ho skladovat i dlouhodobě, ale musíme ho před podáním teleti neutralizovat jedlou sodou v množství 3,5 g/l kolostra (pH 5 – 5,3).

Pokud chceme mlezivo uchovávat po delší dobu, je nutné jeho zamrazení (na teplotu okolo -20 °C, což je klasický mrazák). Samozřejmostí je uchování nejkvalitnějšího mleziva.
Mlezivo lze uchovávat v PET lahvích, v plastových sáčcích, speciálních plastových sáčcích o objemu 4 l vkládaných do plastových kazet (v těch je kolostrum v případě potřeby rozmrazováno ve vodní lázni ve speciálním zařízení). Každá láhev by měla být označena datem zmrazení, číslem krávy.


-> Rozmrazování mleziva

Nejlepší způsob je rozmrazení ve vodní lázni -> max. teplota 50 °C! (pak dochází k denaturaci bílkovin), radši nižší. Mělo by dojít k postupnému rozmrazování až k ohřátí na teplotu napájení teleti. Po rozmražení ihned zkrmíme, aby se zabránilo zmnožení nežádoucích mikroorganismů. Ohřívat také lze v mikrovlnné troubě, ohřátí na nejnižší stupeň, je nutné dát pozor na nerovnoměrné ohřívání a dosažení vysoké teploty.

Pokud nelze mlezivo konzervovat, lze na trhu sehnat komerčně vyráběné kolostrální náhražky.

 

-> První dávka mleziva

První dávka mleziva by měla být podána do 5-6 hodin po narození a měla by tvořit 10% hmotnosti telete (H/ČESTR – 4l, Jersey – 3l). Přesto, že kapacita slezu jen 1-2 litry neznamená to, že tele tuto dávku nedokáže zpracovat. Část první dávky mleziva se poměrně rychle dostane do střev, kde se musí vstřebat a zpracovat. Ve slezu je mezitím 1-2l mleziva a zbytek mleziva je v nevyvinutých předžaludcích, které mléko nezpracovávají. První napojení by nemělo mít menší objem než 3 litry a je možné ho rozdělit i na dvakrát, ale podmínkou je spolehlivý personál, který dodrží max. 4 hodinový interval mezi krmením.

Text: redakce

foto: <https://moocall.com/blogs/calving/how-to-get-the-most-out-of-your-colostrum>