Přirozené napájení telat je od matky, naproti tomu pro produkční chov jsou zavedené techniky, kdy je tele odkázáno na napájení, které je závislé na lidské obsluze.

Napájení telat od matky se uplatňuje v chovech masných plemen skotu, kde by byly jiné techniky napájení neefektivní, nebo vzácně v chovech dojených plemen v systému odchovu využívajícího kojných krav. Telata v tomto systému přijímají do věku jednoho týdne kolostrum a následně zralé mléko od vlastní matky a poté od kojné krávy až do doby odstavu. Jedná se většinou o vyřazené krávy. Na jednu kojnou krávu se počítá jedno nebo dvě telata. Frekvenci napájení a množství přijatého mléka si v tomto systému určuje samo tele v závislosti na fyziologických procesech organismu.

1) Technika napájení v období kolostrální (mlezivové) výživy

V tomto věku ještě nejsou vyvinuty předžaludky, takže trávení se podobá zvířatům s jednoduchým žaludkem. Kvalitní pitná voda by měla být telatům k dispozici neomezeně od prvního dne. V období kolostrální výživy, tj. do 5. až 7. dne věku telete, zkrmujeme telatům mlezivo a od třetího dne začínáme předkládat starter.

Na první napojení, které musí být nejdéle do dvou hodin po otelení platí, že čím dříve a kvalitnější kolostrum, tím lépe. V případě, že tele nechce pít, tak mu ho podáme jícnovou sondou.

Na první napojení by tele mělo přijmout okolo 1,5 až 2 l mleziva, dle hmotnosti telete.

Slez má po narození velmi malý objem a větší množství mléka by mohlo způsobit průjem (po naplnění slezu by se mlezivo dostalo přímo do tenkého střeva). Druhé napojení by mělo následovat do 6 hodin od prvního napojení. Celkem by mělo tele přijmout až šest i více litrů kolostra během prvních 24 hodin a z toho 4 litry do prvních šesti až osmi hodinami po otelení.

Následná frekvence krmení by měla být nejméně 3x denně v pravidelných intervalech, vždy v přibližném množství alespoň 2 litrů na jedno napojení. Teplota podávaného mleziva by měla být v teplotním rozmezí 38 – 40 °C. I když je toto rozmezí velmi úzké je potřeba ho s ohledem na fyziologii trávení telat dodržovat.

Při prvním napojení obvykle podáváme telatům mlezivo pomocí lahví s cucákem, bylo by také možno nechat napít telata od matky, ale nemáme kontrolu nad množstvím vypitého kolostra a kvalitou kolostra. Později se doporučuje napájení telat pomocí kbelíků s cucáky, které nejlépe napodobují sání od matky. Pití z volné hladiny může způsobit, že se mléko dostane do bachoru, což může způsobit průjem nebo nadýmání, také nedojde k dostatečnému proslinění mleziva, a tím horšímu trávení.

Foto č. 2 Kbelíky s cucáky

Stručný přehled hlavních zásad krmení kolostrem:

  • první napojení kolostra co nejrychleji a co nejkvalitnější v množství 1,5 – 2 l (dle hmotnosti telete)
  • sledovat kvalitu kolostra
  • do 6 – 8 hodin 4 l kolostra
  • napájení minimálně 3x denně v dávce cca. 2 l
  • napájet v pravidelných intervalech
  • teplota kolostra 38 – 40 °C
  • od třetího dne předkládat zrninový starter v nejlepší kvalitě
  • voda ad libitum

-> Kolostrální imunita

Kolostrum je nezbytné pro získání imunity telete. V době březosti přes kotyledonovou placentu (syndesmochoriální spojení) matky neprojde potřebné množství protilátek a aktivní tvorba protilátek začíná až 2 – 3 týdny po porodu. Tele je imunologicky kompetentní ve stáří 2 – 3 měsíců.

V kolostru jsou pouze takové protilátky s jejichž patogeny se setkala matka. Imunoglobuliny z krve přechází do mleziva. Přestup závisí na povaze molekuly a koncentraci. Proti patogenům se kterým se nesetkala matka, nejsou v těle vytvořeny protilátky a tele není chráněno. Je možná imunizace matek před porodem. Existují různá vakcinační schémata. Jde o rizikovější zásah a proto je nutné vybírat vakcínu s ohledem na patogen, který může v chovu problém.

2) Technika napájení v období mléčné výživy

Po skončení mlezivového období nastává období mléčné výživy. Během tohoto období zkrmujeme telatům mléko a starter. Voda bez omezení by měla být samozřejmost. Měli bychom se vyvarovat zkrmování mléka od léčených krav nebo od krav, které jsou v ochranné lhůtě. Buď krmíme mlékem od krav s nezralým mlékem, můžeme zkrmovat zralé mléko nebo krmíme mléčnou krmnou směsí (MKS). Mléko nativní zkrmujeme sladké nebo okyselené.

Foto č. 2 Krmení telete z hladiny

P1030965

Mlékem krmíme telata zpravidla 2x denně, přirozenější by bylo alespoň 3x denně.

Při krmení by mělo mít podávané mléko teplotu 38 – 40 °C stejně jako u mleziva.

Tento předpoklad je nutné dodržet především během zimního období. K tomu abychom mohli udržet optimální teplotu během celého krmení slouží zařízení s termostatem, který udržuje stálou teplotu postupným přihříváním. Velmi vhodné z tohoto pohledu jsou speciálně k tomu zkonstruované krmné vozíky. Tyto vozíky mimo toho, že udrží stálou teplotu, tak dokáží přesně nadávkovat množství mléka a udržet správnou konzistenci rozmíchané MKS. Mléko dávkujeme nejlépe do kbelíků s cucáky. Stejnou funkci plní i krmné automaty pro telata. Jejich předností, oproti krmným vozíkům, je snížení doby nutné na obsluhu jednoho telete za den.

Přečtěte si také: Ustájení telat v období rostlinné výživy

Text a foto: redakce