Počátek tohoto období je z hlediska managementu velice náročný z pohledu minimalizace stresu zvířat. Hlavním stresovým faktorem je změna krmné dávky. U telat odchovávaných v systémech s individuálním ustájením i přechod do skupin. Jedná se v zásadě o tři hlavní typy ustájení:

1) Venkovní skupinové boxy (přístřešky)

Pro konstrukci venkovních skupinových boxů se využívá nejčastěji plast, plachtovina, kov nebo dřevo. Přístřešky jsou přizpůsobená většímu počtu zvířat, která mají větší tělesné rozměry a hmotnost. Velikost skupiny je většinou 4 – 6 telat. Tvoření skupin by mělo být na základě pohlaví, věku a hmotnosti stejně jako v druhých dvou systémech ustájení telat v období rostlinné výživy. Vlastní technologie je oproti mléčné výživy obohacena o zařízení pro zkrmování objemných krmiv.

2) Přístřeškové ustájení s oddělenými kotci s hlubokou podestýlkou

Tento typ ustájení je velmi často využívaným systémem ustájení pro jeho relativní nenáročnost na ošetřování zvířat, ale i pořizovací náklady. Tento typ ustájení můžeme často vidět při modifikaci a přestavbě starých stájových objektů. Zvířata jsou zde ustájena v oddělených kotcích ve skupinách na hluboké podestýlce. Velikost skupin je většinou 10 – 15 ks zvířat ve skupině.

Foto č. 1 Skupinové ustájení telat

IMG_7555

Foto č. 2 Ustájení na hluboké podestýlce

IMG_7865

 

3) Ve stáji s boxovými ložemi

Z hlediska návaznosti technologií jednoznačně nejlepší možnost. Zvířata si zvykají po celou dobu od odstavu na technologii, ve které budou ustájena v produkčním stádě. Vhodné je stáj rozdělit do dílčích sekcí, a ustájit zvířata přibližně stejného věku. Skupiny zvířat v této technologii bývají mnohonásobně vyšší než u předchozích dvou popsaných typů ustájení. Počet zvířat v jednotlivých sekcích je závislý na velikosti farmy. V řádech se může jednat od desítek, ale i více než sto zvířat v jedné sekci. Využití této technologie ve výkrmu býčků je zbytečný luxus. I zde platí zásada pokud možno dodržovat vyrovnanost zvířat ve skupině a stálost skupin po celou dobu odchovu u jalovic i býků.

Přečtěte si také: 12 zásad odchovu telat

Text a foto: redakce