• ve venkovních individuálních boxech

Venkovní individuální boxy jsou u nás nejčastěji využívaným systémem pro ustájení telat. Pro konstrukci tohoto ustájení se využívá nejčastěji plast, plachtovina, kov nebo dřevo. Nejvhodnější jsou kovové součásti ošetřené žárovým zinkováním. Často se jedná o kombinaci těchto materiálů. Venkovní individuální boxy z plachtoviny mají kovovou konstrukci stejně tak jako je častá kovová ohrádka u plastových typů boxů. Vhodné je, aby byli stěny boxu snadno omyvatelné a dezinfikovatelné. Proto v současné době převládají boxy plastové nebo z omyvatelné plachtoviny. Z dřívějších dob jsou ještě v některých chovech používány boxy ze dřeva. Někde mohou být tyto boxy pořizovány i nové z důvodů finanční dostupnosti. Boxy by měly být umístněné na vhodném místě, které je kryto od silného větru. Sledujeme také odtok a spád vody při silných průtrží a denních dešťů, aby voda neotékala přes boxy.

Foto č. 1 Individuální boxy venkovní

IMG_4311

Foto č. 2 Individuální venkovní boxy

IMG_7552

Foto č. 3 Individuální venkovné box

032

 

  • v individuálních kotcích pod přístřeškem

Individuální boxy pod přístřeškem je technologie, která je také často využívána jako systém ustájení telat do doby odstavu. Oproti ustájení v boxech je tento systém méně časově náročný na jedno ošetřené tele. Také je tento systém přívětivější k ošetřujícímu personálu, především při horších klimatických podmínkách. Častá konstrukce jednotlivých boxů je kovová konstrukce, které jsou odděleny většinou silnostěnnými deskami z různých typů plastických hmot. Stejně jako u boxů jsou vhodné omyvatelné a dezinfikovatelné materiály. Vlastní konstrukce přístřešků by měla být koncipována s ohledem na snadné a účinné regulování mikroklimatu uvnitř přístřešku s maximálním ohledem na optimální podmínky v životní zóně telat!

U obou systémů je vlastní prostor pro tele většinou členěn na dvě části, lože a výběh. Lože by mělo být vždy suché, čisté a denně dostatečně nastlané. Nejčastějším typem podestýlky je sláma. Sláma nesmí být zaplísněná ani jinak znečištěná. Výběh naopak má mít pevnou plochu a nemá být nastlaný. Důvodem je korektní utváření končetin telat. Spádování plochy by mělo být 2-3% směrem od lože přes pevnou plochu výběhu do sběrného kanálku umístěného mimo výběh. Dnně by měly být odstraňovány hnůj z lože a výkaly s močí z výběhu. Po odstavu telete má být kompletně odklizen hnůj, výkaly, moč a důkladně očištěna technologie od mechanických nečistot a dezinfikována.

Foto. č 4 Individuální boxy pod přístřeškem

net15

  • skupinové ustájení telat

Skupinové ustájení telat ve skupinových kotcích je nejčastěji s využitím krmného automatu. Tento systém ustájení je velice efektivní především z pohledu pracovní náročnosti na ošetření jednoho telete. Pokud chceme v tomto systému dosahovat dobrých výsledků, musí být v chovu dodržovány přísné hygienické a zoohygienické opatření. Musí být dobrá nákazová situace v chovu telat a v neposlední řadě je potřeba dostatečné množství telat pro tvorbu vyrovnaných skupin telat v optimálním množství telat ve skupině. Lze využívat i jiné systémy napájení telat než krmným automatem, jako je např. klasické napájení z věder. Tento systém však popírá hlavní výhodu této technologie.

Foto č. 5 Skupinové ustájení

IMG_7848

Foto č. 6 Skupinové ustájení

IMG_7852

Dále se v chovech můžeme setkat s různými modifikacemi a kombinacemi výše zmíněných systémů ustájení. Tyto však patří mezi základní a ověřené systémy. Jiné systémy a modifikace jsou většinou dány možnostmi farem při přestavbách a rekonstrukcích a omezenými finančními prostředky.

Text: redakce