Co se stalo v zemědělství:

1. Mléko pod cenou nákladů

Celý rok 2016 se nesl v duchu ceny mléka. S cenou mléka byly spojeny i dotace, které byly často řešeny v mediích (Q CZ mléko). Propad ceny mléka byl zejména v červenci a srpnu. Co stálo za propadem cen mléka? Ruské embargo, snížení dovozu sušeného mléka do Číny nebo přeteklá EU mlékem? Více se dočtete v následujících článkách.

Dotace na Q CZ mléko – kdy přijdou první miliony?

Pomohou odbytová družstva zlepšit situaci na trhu s mlékem?

XIX. Den Výzkumného ústavu mlékárenského

Evropa přetéká mlékem

2. GMO-free

ČR se k zemím, které odmítly pěstovat plodiny GMO na svém území nebo na jeho části nepřipojila. V současné době je u nás pěstováno cca 900 ha GMO kukuřice. Zkrmování GMO sóji, bylo výrazně ovlivněno Německem, které odkupovalo mléko, pouze od dojnice, které nepozřely GMO plodiny. GMO plodiny jsou stále v otazníkách. Jelikož nikdo neví, jaký vliv budeme mít GMO na lidský organismus.

Více: Jsou k něčemu GMO?

3. Ekologické zemědělství má stále stoupající trend

Konvenční zemědělství by se bez dotací v dnešní době s největší pravděpodobností nedostalo na černá čísla. To dvojnásobně platí pro ekologické zemědělství. To stále nachází větší uplatnění. Svoje místo nachází v živočišné i rostlinné výrobě. Co se týče produkce potravin v EU, jsme značně pozadu. Zde může být na vině marketing a celkově osvěta o ekologickém zemědělství.

Více: V Moravskoslezském kraji přibývá ekofarem, nejvíce na Bruntálsku

4. Cena půdy se ustálila

Cenový růst půdy se konečně ustálil, snad v blízké době, opět nedojde k extrémnímu růstu.

Více: Konec raketového růstu půdy

Zemědělská půda – to nejcenější co máme!

Mezinárodního veletrhu zemědělské techniky se letos zúčastnilo přes 112 000 návštěvníků.

Více ve fotogalerii z TechAgra

TEACHAGRO 2016

6. Zelená nafta pro živočišnou výrobu

Poměrně logické rozhodnutí, vzhledem k tomu, že živočišná výroba čelí větší krizi než výroba rostlinná. V roce 2016 se předpokládá s daňou úlevou až 900 mil. Kč pro zemědělce.

Více zde: Senátoři schválili zelenou naftu i pro živočišnou výrobu


CELKOVÉ PŘEHLEDY

Na začátku celkových přehledů je nutné říci, že většina dat není ještě celková pro rok 2016. Doporučujeme řádně číst i roky a data pořízení. 🙂

ROSTLINNÁ VÝROBA

Výměra zemědělské půdy v roce 2016 činí 3 489 000 ha, což je o 0,1 % méně než v roce 2015. Orná půda se rozkládá na 2 494 000 ha, což je více o 0,1 % než minulý rok. V rámci TTP došlo na snížení výměry o 0,1 %. Celkově se TTP rozkládaly na 949 000 ha.

Zastoupení plodin bylo následující. Vedoucí pozici uhájila opět pšenice ozimá a celkově obilniny všeobecně. Následovaly olejniny, kde dominovala řepka. Dále plodiny sklizené na zeleno a okopaniny.

Průměrné výnosy byly následující:

Průměrný výnos řepky – 3, 57 t/ha.

Průměrný výnos ječmenu ozimého – 6, 11 t/ha.

Průměrný výnos pšenice ozimé – 6, 71 t/ha.

Průměrný výnos ječmen jarní – 5, 62 t/ha.

Výnos brambor pro rok 2016 se odhaduje na 29, 43 t/ha.

Cukrovka – odhaduje se větší výnos oproti roku 2015


ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA

Poznejte náš venkov

Statistiky v chovu skotu

Dle první poloviny roku 2016 byly stavy následující. Celkový stav skotu byl v první polovině 1 383 657 kusů. Největší počet kusů byl v Jihočeském kraji, nejmenší v kraji Ústeckém. Z 1 383 657 kusů bylo celkově 371 664 kusů dojnic, což více než minulý rok. Stejně jako stavy dojnic vzrostla i průměrná dojivost, která byla 8 080 litrů. Průměrná denní dojivost byla 22,45 litrů.

Výroba mléka – 2 990 000 l (trend: roste)

Míra soběstačnosti – 131, 1 % (trend: klesá)

MLÉČNÉ VÝROBKY -> spotřeba -> pouze odhad pro rok 2015

Spotřeba kravského mléka: 242, 2 kg/rok (trend: klesá)

Spotřeba másla: 5,5 kg/rok (trend: roste)

Spotřeba sýrů: 13,1 kg/rok (trend: roste)

Podporujte české máslo!

Průměrné nákupní ceny za mléko (placené mlékárnami) za leden až říjen 2016 – průměr nákupů celkem (Kč/l):

  • leden – 7, 32
  • únor – 7 ,08
  • březen – 6, 81
  • duben – 6, 54
  • květen – 6, 25
  • červen – 6, 12
  • červenec – 6, 10
  • srpen – 6, 20
  • září – 6, 42
  • říjen – 6, 76

Chomutice 2016

Tab. č. Cenové hlášení za období 5. 12. – 11. 12. 2016 – Mlékárenské výroby

tabulka-mleko

Zdroj: <http://www.apic-ak.cz/data_ak/16/k/M/MV161213.pdf>

Statistiky chovu prasat zjištěné k 31. 7. 2016

K 31. 7. se počty prasat zvýšily o 0,7 %, počty prasat klesly o 3,7 %. Na jednu prasnici se za sledovaný půl rok narodilo 17,7 kusů selat a odchovalo se 15, 9 kusů. I výroba jatečných prasat se zvýšila cca o 5,8 %. Celkem k 31. 7. 2016 bylo v ČR 1 571 267 kusů prasat. Z toho 454 442 kusů selat (hmotnost pod 20 kg). Mladých prasat bylo 375 245 kusů a prasnic 64 412 kusů.

Lucie Rysová

Zdroje:
Komoditní karta pro Mléko a mlékárenské výrobky ke dni 10. 8. 2016, dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/zivocisne-komodity/mleko-a-mlecne-vyrobky/
Zprávy o trhu s Mlékem a Mlékárenskými výrobky 2016, dostupné: <http://www.apic-ak.cz/clanky/komodity/zivocisna-vyroba/mleko-a-mlecne-vyrobky/>
Cenové hlášení – mlékárenské výroby, dostupné z: <http://www.apic-ak.cz/cenove-hlaseni-mlekarenske-vyrobky-2016.php>
Výsledky chovu prasat k 31. 7. 2016, dostupné z: <http://www.apic-ak.cz/data_ak/16/k/Stat/Prasata160731.pdf>
Soupis ploch osevů k 31. 5. 2016, dostupné z: <http://www.apic-ak.cz/soupis-ploch-osevu-k-31-kvetnu-2016.php>