Naše země se rozkládá na 7.871.362,8 hektarech zemědělské a nezemědělské půdy. Více než polovinu (53 %) rozlohy země využíváme jako zemědělskou půdu, což je zhruba 4.210.000 hektarů.

Na jednoho obyvatele připadá celkově 0,2820 ha orné půdy a 0,3997 ha zemědělské půdy.

Tyto hektary spadají do tzv. zemědělského půdního fondu, kam spadá orná půda, vinice, sady, chmelnice, TTP, rybníky s chovem ryb nebo pro vodní drůbež a nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské činnosti. V grafu č. 1 je vyobrazena struktura půdního fondu k 31. 12. 2015. Prvenství si drží orná půda, která je následována lesními pozemkami.

Graf č. 1 Struktura půdního fondu

Zdroj: Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Degradace půdy

Mezi nejčastější degradace půdy v ČR patří větrná a vodní eroze, zastavování území (sklady), acidifikace půdy, utužení půd těžkou technikou a kontaminace půdy. Vodní eroze je degradace, která představuje největší hrozbu pro půdy v ČR (ohroženo je 40% zemědělské půdy). Následuje utužení těžkou technikou a ztráta infiltrace (vsakování). Tím se zvyšuje povrchový odtok. Zástavbu kvalitní půdy také nesmíme opomenout. Zástavba pokračuje v posledních letech rychleji než v předchozích.

Od roku 1937 ubylo 800.000 hektarů zemědělské půdy.

Všechny tyto rostoucí degradace souvisejí s tím, že od roku 1937 ubylo 800.000 hektarů zemědělské půdy. Degradace bohužel nepředstavuje jediné riziko ztráty půdy, dalším rizikem jsou překupníci půdy, kteří ji odkupují pouze za účelem dlouhodobého zisku. Další hrozby pochází ze zahraničí, kdy nezemědělský investoři vyhledávají a nakupují zemědělskou půdu v ČR a v krátkém období ji zpět prodají za cílem maximalizace zisku.

V roce 2015 v České republice celkově ubylo 8 164, 23 ha orné půdy a přibylo 1131, 81 ha. Minulý rok každý den ubylo 19, 26 ha orné půdy. Na jednoho obyvatele připadá celkově 0,2820 ha orné půdy a 0,3997 ha zemědělské půdy.

Minulý rok každý den ubylo 19, 26 ha orné půdy.

Co si o znehodnocení půdy myslíte Vy? Pokud vlastníte ornou půdu, prodali byste ji?

Děkujeme za případné komentáře.

Lucie Rysová
Zdroje:
Zpráva o trhu s půdou, která byla zpracována společností FARMY. CZ s.r.o. pro leden 2016 – specialisty na zemědělské nemovitosti, dostupná z <www.farmy.cz>
Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky k 31. 12. 2015. 2016, vydal ČUZK, Praha. 80 s. ISBN 978-80-86918-90-7