První červen je známý jako mezinárodní Den dětí, ale málokdo ví, že na tento den připadá rovněž Světový den mléka, který je známý už od roku 1957, kdy byl v Interlakenu (Švýcarsko) zvolen na Konferenci významných světových lékařů pořádanou Organizací spojených národů pro výživu a zemědělství – FAO. Ti se sešli, aby mimo jiné prodiskutovali význam mléka pro lidský organismus a jeho nezastupitelnou roli ve výživě lidí.

Od roku 2001 se pro tento den ustálil datum právě 1. 6.

Světový den mléka započal výrobou mléka 1. června při východu slunce na Novém Zélandu a skončí západem slunce na Havaji.

Mléko je bohatým zdrojem mnoha živin, včetně vápníku, vitamínu D, bílkovin a dalších důležitých minerálů, které podporují zdraví kostí a celkový růst a vývoj těla. Kromě toho má mléko také klíčovou roli v prevenci několika onemocnění, jako jsou osteoporóza a kardiovaskulární choroby.

Světový den mléka je nejen příležitostí k oslavě těchto pozitivních zdravotních přínosů, ale také k zdůraznění významu mléčného průmyslu v ekonomice. Mlékaři a mlékárenské podniky po celém světě přispívají k živobytí milionů lidí a zajišťují udržitelné zemědělské praktiky.

V mnoha zemích se při příležitosti Světového dne mléka konají různé akce, jako jsou mléčné festivaly, ochutnávky mléčných výrobků, vzdělávací programy pro děti a veřejnost nebo kampaně na sociálních sítích. Tyto aktivity pomáhají šířit důležité informace o výživových hodnotách mléka a podporují jeho spotřebu napříč různými věkovými skupinami.

Spotřeba mléka v ČR

Spotřeba mléka v České republice prošla v posledních dekádách několika významnými změnami, které odrážejí jak změny v životním stylu obyvatel, tak vlivy ekonomických a demografických faktorů. V 90. letech, po sametové revoluci, došlo k liberalizaci trhu, což vedlo k výrazným změnám ve struktuře nabídky i poptávky po mléčných výrobcích.

Začátkem 21. století se spotřeba mléka postupně stabilizovala, ovšem s narůstající konkurencí alternativních nápojů a rostlinných produktů se začala mírně snižovat. Tento trend je patrný především u mladší generace, která čím dál častěji hledá nové a zdravější alternativy k tradičním mléčným výrobkům.

Navzdory těmto změnám zůstává mléko důležitou součástí české kuchyně a kultury. Trh s mléčnými výrobky se přizpůsobil těmto trendům tím, že nabízí širší škálu produktů, včetně bezlaktózových a rostlinných alternativ.

Vývoj spotřeby mléka a mléčných výrobků

Z následujícího grafu je zřejmé, že objem spotřeby kravského mléka v rámci celkové spotřeby mléka a mléčných výrobků klesá. Současná spotřeba kravského mléka činí 59,4 kg na obyvatele ročně, zatímco před rokem 1989 to bylo přibližně 100 kg. Naopak dlouhodobě roste spotřeba sýrů, která nyní dosahuje hodnoty 13,8 kg na obyvatele ročně.

Graf č.1: Vývoj spotřeby mléka a mléčných výrobků, kravského mléka a sýrů v kg/obyvatele/rok 

*Spotřeba mléka a mléčných výrobků v hodnotě mléka v kg zahrnuje konzumní kravské, kozí a ovčí mléko a mléko používané na výrobu sýrů, mléčných konzerv, tvarohu a ostatních mléčných výrobků kromě másla. Kravské mléko z naturální spotřeby se považuje za mléko konzumní. (zdroj:csu.cz)

redakce

Foto: pixabay.com