Předsednictvo Asociace soukromého zemědělství ČR vyhlašuje již 19. ročník soutěže Farma roku a otevírá tím možnost pro prezentaci i vaší farmy. Kdo z vás se stane součástí pětice nejlepších letošního ročníku tohoto prestižního klání? Kdo se připojí ke stovkám soutěžících, desítkám nominovaných, ale pouze osmnácti vítězům? Kdo nechá nahlédnout do svého originálního příběhu zrodu úspěšné farmy? Kdo se stane inspirací pro ostatní sedláky? Můžete to být právě vy!

Farmě roku – soutěži, která vznikla před osmnácti lety s cílem ukázat široké zemědělské i nezemědělské veřejnosti, že český sedlák hospodařící na své rodinné farmě může být nejen úspěšným podnikatelem, ale i hrdým a svobodným člověkem pozitivně ovlivňujícím svou obec a region, se za dobu svého trvání podařilo překročit svůj stín. Stala se příkladem, že kde je vůle, je i cesta, a to i přes veškerou nepřízeň minulosti. Předvedla mnoho precizně dotažených a léty ověřených podnikatelských záměrů i doplňkových aktivit, z polorozbořených ruin vystavěné moderní statky, znovuoživlé vesnice a nepřeberné množství lidských osudů. Změnila pohled části veřejnosti na sedláky, vrátila vážnost rodinným farmám jako nezastupitelné součásti českého zemědělství.

A jak se do soutěže přihlásit? Stačí kontaktovat vaši regionální ASZ (nebo členský svaz), aby vaši farmu do soutěže nominovala, a vyplněnou přihlášku zaslat nejpozději do 20. května 2020 e-mailem (kancelar@asz.cz) či poštou do hlavní kanceláře ASZ ČR. Přihlásit se může každý člen ASZ bez ohledu na velikost farmy, výrobní zaměření, či přírodní podmínky, v nichž hospodaří. Jeho farma je pak hodnocena v pěti kritériích, kterými jsou celkový vzhled farmy, organizace práce, ekonomické výsledky, zamýšlený rozvoj a zapojení rodiny do chodu farmy.

Nejúspěšnější farmy, které se umístí na prvních pěti místech, budou odměněny na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v jednom z velkých pražských divadel za účasti několika stovek hostů. Na akci, která se v průběhu posledních let stala velice populární a vyhledávanou společenskou událostí a těší se rostoucímu zájmu médií.

Jakým zajímavým podnikatelským počinem se může pochlubit vaše farma? Nenastal právě teď čas seznámit s výsledky vaší několikaleté práce ostatní? I vy máte možnost stanout se svou rodinou v letošním předvánočním čase na prknech jednoho z pražských divadel. Tak neváhejte!

přihláška ke stažení ZDE

Hlavní kancelář ASZ ČR

Pětice nejlepších v loňském ročníku:
Rodinná farma Placandů – vítěz soutěže Farma roku 2019
Stříbro ve Farmě roku 2019 – Farma Heroutice
Bronzová příčka ve Farmě roku 2019 – Farma Frühbauerovi
Čtvrté místo ve Farmě roku 2019 – Farma rodiny Kozohorských
Páté místo ve Farmě roku 2019 – Veselý Grunt

 

Článek byl převzat ze stránek Asociace soukromého zemědělství, dostupné z:<https://www.asz.cz/cs/soutez-o-farmu-roku/farma-roku-2020/hleda-se-farma-roku-jiz-podevatenacte.html>

foto: https://www.vecerni-praha.cz/slavnostni-vyhlaseni-vysledku-souteze-farma-roku-2019/