Na Dobříšsku, konkrétně v osadě Chaloupky-Ouběnice, vznikla v roce 2005 z popudu Martina Kozohorskéhoa jeho rodiny jelení farma, která se stala jejich velkým splněným přáním. Na deseti hektarech trvalých travních porostů a skalních pískovcových seskupení s lesním porostem tehdy našli svůj domov dva maďarští jeleni a osm laní, které pan Kozohorský přivezl z „oboro-farmy“ Boszenfa na maďarsko-chorvatských hranicích. Tu založila na 1 500 hektarech Panonská univerzita v Káposváru a v provozu je tam několik typů chovů jelení zvěře obhospodařovaných na základě různých pravidel a cílů.

Hlavní cíl – plemenní jeleni a mufloni

Hlavním cílem farmy rodiny Kozhorských byla od počátku zejména produkce plemenného materiálu, a to jak maďarských jelenů, tak muflonů. Přibyli k nim i daňci a v letošním roce nově rovněž jelenec viržinský a kozorožec alpský, kteří postupně zdejší chov rozšířili a tak nyní tvoří stádo zhruba stovka zvířat. Plemenný materiál putoval zpočátku hlavně jak na nově založené tuzemské farmy, tak i na ty dříve vzniklé pro zlepšení chovů. Dnes, kdy je již trh poměrně zasycen, obchoduje Martin Kozohorský i se zahraničím, a to hlavně Slovenskem, Maďarskem, ale i Litvou či Běloruskem.

Kozoh02

Rozšíření farmy – masný skot a ovce

S postupným navýšením obhospodařované výměry, která dnes činí celkem 46 hektarů, z nichž 22 je v režimu konvenčního zemědělství (jelenovité u nás nelze chovat v ekologickém režimu) a 24 v režimu ekologického, přibylo na farmu postupně i stádo masného skotu a také ovcí. V případě masného skotu jde o jedince plemene galloway, aberdeen angus a také limousinských kříženců o celkovém počtu třiceti kusů. U ovcí jsou zastoupena plemena texel, suffolk, kříženky německých černohlavých a charolais, ale i velmi atraktivní a u nás nepříliš početně zastoupené ovce vřesové.

Kozoh05

Abychom nezaostávali za západem…

Časem vyvstala otázka, jak nejlépe uplatnit hovězí maso, ale i maso farmové zvěře (zejména daňků), kterou nelze využívat jako plemenný materiál.

„V tomto směru čeští chovatelé, kterým mnoho let stála v cestě celá řada legislativních nařízení, za svými zahraničními kolegy, samozřejmě ne vlastní vinou, značně zaostávají. Ve Skandinávii, Německu, Rakousku, ale i dalších státech je skvěle propracovaný systém prodeje zemědělských produktů přímo z farem,“ říká Martin Kozohorský.

Nejvyšší čas na změnu

Rozhodl se proto, že je nejvyšší čas na změnu. Tou se v červnu roku 2015 stal nově zahájený provoz jatek a bourárny, určených k porážce a zpracování masa skotu, ovcí, farmové, ale i divoké zvěře, a to i s možností ekologické certifikace. Pan Kozohorský nechal toto zpracovatelské zařízení vystavět v objektu bývalého statku v Ouběnicích, kde společně s manželkou provozuje již mnoho let velkoobchod zeleniny, který je v poslední době zaměřen především na loupání mrkve a brambor. „Denně dodáme našim odběratelům kolem tisíce kilogramů oloupaných a většinou v pětikilogramových baleních zavakuovaných brambor a mrkve,“ informuje Hana Kozohorská, jejíž doménou je právě tato činnost.

Kozoh09

Na ouběnických jatkách je porážena a zpracovávána produkce nejen z místní farmy, ale na základě poptávky odběratelů vykupuje pan Kozohorský zvířata i z jiných hospodářství, zejména ovce a jehňata z Vaněčkova statku v Čelině a masný skot z ekologické farmy v Nýrsku. Možnost porážky a zpracování zde využívají i další chovatelé z asi patnácti okolních farem, ale i myslivci.

Prodej z farmy i do restaurací

„Naší produkci dodáváme zejména do restaurací a řeznictví, a to jak tady na Dobříšsku, tak i do Prahy a okolí. Pro vakuované maso se naučili jezdit zákazníci i přímo na farmu, tímto způsobem prodáme asi 10 % z celkového objemu,“ vysvětluje Martin Kozohorský.

Žádané stařené maso

Zákazníci mají u některých druhů masa možnost výběru z konvenčního či ekologického chovu, v nabídce je rovněž některými odběrateli žádané stařené maso.

Kozoh03

„Jde o kvalitní vyzrálé maso, které necháváme 21 dní v chladicím boxu ve čtvrtích v procesu suchého zrání, a to při teplotě 0 až 2 oC a 70% vlhkosti. Postupně tak zvyšuje svou křehkost a vaznost vody, kuchyňské úprava je potom snazší a s menší ztrátou hmotnosti,“ informuje farmář.

Modelová farma pro zahraniční exkurze

„Dlouho mě mrzelo, že neumíme lépe využít potenciál, který nám naše farmy nabízejí. A proto jsem velmi rád, že jsem společně s dalšími chovateli farmové zvěře, masného skotu, ovcí, ale i myslivci, mohl udělat takovýto krok ke změně,“ říká Martin Kozohorský.

Vznik zdejší v podstatě modelové farmy, kam se velmi rády sjíždí i nejrůznější zahraniční exkurze, aby si kromě kvalitního plemenného materiálu prohlédly i navazující zpracování a prodej masa, velmi vítá i členská organizace ASZ ČR – Asociace farmových chovů jelenovitých, jejímž je pan Kozohorský členem.

Kozoh13

Nadšení, s jakým se Martin Kozohorský vrhl do chovu jelenovitých v době, kdy mu v naší republice nebylo vůbec přáno, velká ochota pomáhat v zakládání chovů i ostatním zájemcům a dotažení záměru zpracování a prodeje masa přímo z farmy, a to i přes celou řadu nesmyslných byrokratických překážek, přineslo jemu i celé rodině zisk čtvrtého místa v soutěži Farma roku 2019.

Šárka Gorgoňová, ředitelka kanceláře ASZ ČR 

Článek byl převzat ze stránek Asociace soukromého zemědělství, dostupné z: <https://www.asz.cz/cs/soutez-o-farmu-roku/farma-roku-2019/ctvrte-misto-ve-farme-roku-2019-farma-rodiny-kozohorskych.html>