Bohatá historie Farmy Heroutice, která se nachází na samotě pod lesem v malebném prostředí nedaleko Slapské přehrady, sahá až do období vlády Karla IV., kdy tu byla vybudována strategická rytířská tvrz. Později, po třicetileté válce, se z tvrze stal hospodářský objekt. Ten byl v průběhu druhé světové války vybydlen a obsazen Němci, sloužil jako cvičiště pro oddíly SS. Poté došlo k jeho poněkud nešťastnému rozdělení na dvě části, dílo zkázy dokončilo socialistické hospodaření.

S batoletem ve stanu

Zubem času a dlouholetou neúdržbou poznamenaná zemědělská usedlost zaujala hlavně díky své poloze velké milovníky koní, manžele Perníčkovi, kteří v roce 1991 zakoupili spolu s několika hektary pozemků její polovinu, o sedm let později se jim podařilo dokoupit objekt celý.

Heroutice02a

„Život to tak někdy zaonačí. Já jsem se po dokončení studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy této profesi vlastně oficiálně nikdy nevěnovala. V roce 1990 jsem promovala, záhy se nám narodila dcera Jana a pak už začala fáze velkého budování tady v Herouticích. Zpočátku jsme i s desetiměsíční dcerou spali ve stanu, prostory byly neobyvatelné, bez elektřiny, před první zimou jsme si upravili alespoň jednu malou místnůstku, kterou jsme mohli obývat,“ vzpomíná na heroutické začátky Jana Perníčková.

Zemědělský původ výhodou

Naštěstí oba manželé pocházejí ze zemědělských rodin, pan Perníček roky pracoval jako zootechnik v neveklovském družstvu, proto hned zpočátku začali obhospodařovat prvních sedm ze současných 45 hektarů okolních pozemků, zaměřili se na výkrm drůbeže a chov mléčného skotu, nechyběli tu ani čtyři koně.

Koně jako nový směr

Velká poptávka po výcviku jezdecké mládeže a mladých koní, která přišla v devadesátých letech, způsobila zásadní změnu v zaměření farmy. Ta se začala ubírat právě tímto směrem, vrhla se i na chov koní, kterých tu v době největšího rozmachu bývalo i šest desítek, nyní jich je i s deseti ustájenými čtyřicítka. Do dnešního dne odchovali Perníčkovi celkem 156 hříbat, jejich koně putují do všech světadílů kromě Antarktidy.

Heroutice04

Vše pro malé jezdce

Z heroutické farmy se postupně stalo renomované jezdecké středisko specializované na práci s nejmladší jezdeckou generací.

„Jako jedni z prvních v republice jsme tu začali pořádat dětské jezdecké tábory, které se u nás konají doposud, nechybí ani výcvikové kurzy jízdy na koni pro děti. Výstavba naší velké chlouby – kryté jezdecké haly se závodními parametry a tribunami pro diváky, jež proběhla v roce 2001, umožňuje od té doby pravidelné pořádání závodů, zkoušek a soustředění,“ informuje Miloslav Perníček.

Jedna akce za druhou

Farma pro tyto případy disponuje rovněž dostatečným ubytováním o počtu 24 pokojů a čtyř venkovních chatek, je zde provozována stylová restaurace, nechybí seminární místnost a samozřejmostí je větší množství volných boxů k ustájení koní v průběhu akcí.

Heroutice07

Dlouhodobě zde funguje Jezdecký klub Heroutice, který ročně pořádá řadu oficiálních a hobby závodů ve skocích a drezuře. Probíhají zde i zkoušky základního výcviku jezdců a doškolování rozhodčích pro Českou jezdeckou federaci, oblastní i celostátní přehlídky.

Jana geny rodičů nezapře

Výcvik a prezentaci koní, stejně jako pomoc při organizaci akcí, má dlouhodobě na starosti dcera manželů Perníčkových, devětadvacetiletá Jana, která v sobě geny rodičů opravdu nezapře. V rámci České republiky patří mezi jezdeckou špičku v parkurovém skákání, několikrát se účastnila i Mistrovství Evropy. Probojovat se mezi nejlepší se jí podařilo i po zotavení z velmi těžkého úrazu, který se jí stal v roce 2011.

Heroutice05

Všechno špatné je pro něco dobré

„A jak se říká, že všechno špatné je pro něco dobré, osvědčilo se to i v naší rodině. Dcera se při rehabilitacích seznámila se svým současným manželem Lukášem Ferencem, který ač do té doby vesnicí a koňmi nepoznamenán, přišel se spoustou dobrých nápadů, jež na farmě realizuje, počínaje rokem 2017 je to zejména pořádání svateb,“ libuje si Miloslav Perníček.   

Snoubenci mají zelenou

A tak se krásné romantické prostředí heroutické samoty, kde navíc panuje příjemná rodinná atmosféra, stalo během posledních tří let vyhledávanou lokalitou pro snoubence. Svatebčanům je k dispozici zahrada s altánem a slavobránou, velkokapacitní pergola v rustikálním stylu z kamene a dřevěného masivu o ploše 250 m2, místo pro gril, letní kuchyň, ohniště, až šest dalších posezení, rybník s molem, pro děti pak pískoviště a trampolína.Heroutice09

Poslední jmenované využívá již i další generace, malý syn manželů Ferencových Lukáš, který se navíc „pomamil“ a v koňském sedle je již teď jako doma.

Miloslav Perníček, bývalý dlouholetý viceprezident Asociace svazů chovatelů koní ČR a předseda Svazu chovatelů českého teplokrevníka, byl jedním z iniciátorů vstupu ASCHK do Asociace soukromého zemědělství ČR. „Propojení sedláků, jejichž zájmy zastupuje ASZ, s koňmi je odedávna jasně dané a přirozené. Jakožto členům této organizace se nám daleko lépe daří leccos prosazovat, a to oproti době, kdy jsme byli sdruženi ve všeobjímající Agrární komoře poněkud nesmyslně navozující pocit organizace všech – tedy prvovýrobců, zpracovatelů i obchodníků, což je již z podstaty naprostý nesmysl. Byl bych velmi rád, abychom ještě společně zapracovali na tom, co nás, chovatele koní, dlouhodobě trápí, a to je diskriminace ze strany Ministerstva zemědělství, kdy je na výsledky naší práce, závislé na půdě a šikovnosti hospodáře, pohlíženo s velkým despektem. Přitom je ověřeno, že pět až šest koní vytváří jedno tolik potřebné pracovní místo na venkově, což při současném počtu koní v naší republice činí až dvě desítky tisíc pracovních příležitostí! Řada našich členů, stejně jako soukromí zemědělci sdružení v ASZ, zhodnotila zchátralé objekty bývalých JZD a hospodaří zde, proto by si jistě zasloužila poněkud jiný přístup,“ říká Miloslav Perníček.

Stříbrná Farma roku

Ten si po celou dobu od koupě zdevastovaného objektu, kterému společně s rodinou vdechl nový život a vybudoval ho až do současné moderní podoby (ovšem se zachováním typického vzhledu venkovského statku), psal deník. Den po dni dokumentoval mnohdy nelehké okamžiky, kterých alespoň zpočátku bylo mnohem více, než těch radostných. Nyní si do něj bude moci zapsat ještě jeden velký společný úspěch – pod datem 18. prosince 2019 v něm bude stát – stříbro ve Farmě roku 2019.

Šárka Gorgoňová, ředitelka kanceláře ASZ ČR 

Článek byl převzat ze stránek Asociace soukromého zemědělství, dostupné z: <https://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/stribro-ve-farme-roku-2019-farma-heroutice.html>