Dodatek k článku: Být jen „cool“ nestačí, aneb jak správně zacházet s inseminačními dávkami.


Jak zlepšit zacházení s inseminačními dávkami

1) Nikdy se nedotýkat ID rukou, vždy používat pinzetu.
2) Všechny přesuny ID mezi kontejnery, nebo hledání ID v kanystrech (pobyt ID nad linií mrazu) nesmí být delší než 5 až 10 vteřin.
3) Pokud je nutné mít ID nad linií mrazu déle než 10 vteřin, ponořte znovu kanystr s ID do kapalného dusíku na 10 vteřin a zkuste to znovu.
4) Při přesunu ID mezi kontejnery je ideální spolupráce 2 osob a umístit kontejnery co nejblíže k sobě.
5) Do každého kanystru umístit velký goblet jako ochranu před vytečením kapalného dusíku otvory na dně kanystru.
6) Používat mapu kontejneru, urychlí orientaci a zkrátí hledání ID.
7) Pravidelně dolévat dusík, nečekat až je kontejner skoro prázdný.
8) Při inseminaci:
  • zabránit tepelným šokům,
  • v chladném počasí vždy předehřát inseminační zbraň,
  • dodržovat teplotu a dobu potřebnou k rozmrazení ID,
  • důkladně osušit ID,
  • sklepnout vzduchové bublinky k zatavenému konci,
  • kolmé zastřihávat ID,
  • připravit si k inseminaci jen tolik dávek, kolik spotřebuji do 5 minut.
9) Citlivé chování k plemenici, stres snižuje úspěšnost zabřeznutí.
10) Při inseminaci vždy dodržovat pravidla hygieny, udržovat vybavení v čistotě.

MVDr. Lenka Povolná, Chovatelské družstvo Impuls, družstvo

Literatura:
Lieberman, D. a kol., Maintaining semen quality by improving cold chain equipment used in cattle artificial insemination. Scientific Reports, June, 2016
Stroud, B., Consequences of mishandling frozen semen and embryos, Applied Reproductive Strategies in Beef Cattle, December, 2012