Když se řekne anglie versus western, jako první většinu lidí napadne rozdíl v sedlech a celkové stylizaci jezdců. Ano, i to je pravda, obecně se však dělí jezdectví na anglické a westernové a každé odvětví má své soutěže i pravidla.

ANGLIE

Už staří Řekové a Římané cvičili a jezdili koně podle zásad, které platí dodnes. Koně byli využívání například k dopravě nebo lovu a to hlavně ve starověku. Ve středověku se koně začali využívat i pro rytířské turnaje a začali být nedílnou součástí armád. Koně museli být poslušní a vycvičení, proto byla hlavním požadavkem drezura a od té celé anglické ježdění vychází, je základem všeho.
Podíváme se však na další rozdělení anglického ježdění:

ZÁKLADNÍ JEZDECKÉ DISCIPLÍNY:
= drezurní soutěže (drezura)
= skokové ježdění (parkury)
= soutěže všestrannosti (military)
= soutěže spřežení (kočáry)
= dostihy

DREZURA

Drezurní ježdění je vrcholem jezdeckého umění, kůň se musí přirozeně hýbat, musí mít dobrou mechaniku pohybu a měl by ochotně přijímat jen těžko postřehnutelné pokyny jezdce. Jezdec však musí správně sedět, aby byl kůň uvolněný. Drezura se jezdí v drezurním obdelníku o rozměrech 20x60m nebo 20x40m. Dvojice (jezdec a kůň) zde předvádí cviky, které jsou rozděleny podle obtížnosti (úlohy jako např. Z1, Z2….). Drezurní obdélník má po obvodu písmena podle kterých se jezdec orientuje a cviky provádí. Rozhodčí sedí v kabince na krátké stěně obdélníku a udělují dvojici známky. Dvojice s nejvyšší známkou vyhrává.

Obr. č.1: Drezurní obdélník

Obr. č.2: Drezura je dokonalá souhra mezi koněm a jezdcem

PARKUR

Parkur je soutěž při které dvojice překonává předepsanou trať s překážkami, které jsou vysoké dle obtížnosti daného parkuru (nejnižší ZZ – 80cm ; nejvyšší T*** – 155cm). Dvojice, která dokončí parkur bez chyb a nejrychleji, vyhrává. Za každou shozenou překážku je penalizace 4 trestné body. Každý parkur má svůj vymezený čas a když dvojice předepsaný čas překročí, má na kontě 1 trestný bod. Většinou bývá parkur na dvě části – základní kolo, kde dvojice musí jet čistě, aby postoupila do druhého kola, kterým je rozeskakování. Při rozeskakování je trať kratší a je předepsaný kratší čas. Jezdci tak daleko více riskují než v základním kole.

Obr. č. 3: Při parkuru je důležité v předepsaném čase překonat bezchybně daný kurz

 

MILITARY

Military jsou kombinací drezury, parkuru a terénní zkoušky. Celý závod je rozdělen do 3 dnů. První den se jezdí drezura, druhý den cross country – terénní zkouška a třetí den parkur. Nejatraktivnější je samozřejmě cross country, kdy dvojice překonává přírodní překážky většinou na dostihové dráze. Dvojice, která po třech dnech skončí s nejmenším počtem trestných bodů, vyhrává.

Obr. č.4: Terénní soutěž patří mezi nejatraktivnější disciplíny

SPŘEŽENÍ

Spřežení se jezdí v jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřežích. Soutěž trvá také tři dny a skládá se z drezurní zkoušky na obdélníku, terénní zkoušky a vozatejského parkuru.

Obr. č.5: Soutěž spřežení

DOSTIHY

Dostihový sport se dělí na rovinový a překážkový. Rovinových dostihů se mohou zúčastnit již dvouletí koně, jako tříletí pak mohou koně podstoupit výkonnostní zkoušku zaběhnutím těchto dostihů:

Velká jarní cena, pro tříleté hřebce a klisny na vzdálenost 1600m
České Derby, pro tříleté hřebce a klisny na vzdálenost 2400m
St. Leger, pro tříleté hřebce a klisny na vzdálenost 2800m

Jestli-že se kůň umístí (1.-5.místo) v jakémkoli z těchto dostihů, je to považováno za veliký úspěch. Pokud kůň vyhraje všechny tři tyto dostihy, říká se, že je vítězem trojkoruny.
Existují další výkonnostní zkoušky, jako například Jarní cena klisen (dostih pouze pro tříleté klisny na vzdálenost 1600m) nebo Cena zimního favorita, což je dostih pro dvouleté koně na 1600m. S koňmi, kteří zde uspějí, se může počítat například v Derby.

Z překážkových dostihů je nejznámější Velká pardubická. Překážkové dostihy se však dělí na dostih přes proutěné překážky, steeplechase a steeplechase cross country a Velká pardubická je právě steeplechase cross country, kde se mísí několik druhů překážek, od proutěných skoků přes živé ploty, které charakterizují klasickou steeplechase, až po valy, dropy nebo dřevěná bidla.

Obr. č.: 6, 7 ,8: Dostihy jsou dnes výsadou především anglických plnokrevníků

V každé disciplíně platí, že jezdec z koně spadne, dvojice automaticky v závodu končí.

Tereza Kosobudová

Zdroje:

Chov koní, Jaromír Dušek a kol.
Speciální zootechnika chov koní, František Bílek a kol.

Foto:

Gabriela Pilařová
Jana Syrůčková
Andrea Zavadilová

Dostihový spolek, a.s.

http://www.esmtoday.org/articles-paul-schockemoehle-totilas-bad-investment.html