V historii jsme se mohli v dostihovém sportu setkat s různými plemeny, ovšem dnes je to výhradně výsada anglických plnokrevníků, jejichž jediným kritériem pro zařazení do chovu je právě rychlost. Od toho se odvíjí celá soustava dostihů, které slouží jako zkoušky výkonnosti pro toto plemeno. Cíl a význam dostihů je v prověření vlastností charakterizují dostihové plemeno:

 • Výkonnost
 • Konstituce
 • Charakter

Výcvik dostihového koně začíná již ve věku 18-20 měsíců, což je v necelých dvou letech. V porovnání výcvik teplokrevných koní začíná až skoro ve třech letech, kdy také skládají zkoušky výkonnosti. Každý dostihový kůň začíná nejprve na rovinových dostizích, které jsou určené pro dvouleté, tříleté a čtyřleté koně. Na překážkových dostizích startují nejdříve ve 4-5 letech. Rovinové dostihy nesmí být kratší než 800 m a zároveň pro dvouleté koně nesmí na začátku sezóny překročit 1400 m. Na konci sezóny může být maximální délka 1800 m.

Základní rozdělení rovinových dostihů:

1) Dostihy koní stejného věku

Jejich funkce je porovnat výkonnost koní stejného ročníku. Dělí se na dostihy klasické, ostatní dostihy koní stejného věku a handicapy.

Klasické dostihy – patří mezi nejdůležitější zkoušky koní stejného věku. Všichni koně mají maximum stejných podmínek a jedinou úlevou pro ně je rozdílná váha, kdy klisny nesou při startech o 1,5 kg méně. Hlavním cílem je selekce nejvýkonnějších koní a na základě dosažených výsledků jsou vybíráni do chovu plemeníci a chovné klisny.

Mezi tyto dostihy patří:

 • Jarní cena klisen (tříleté klisny – 1600 m)
 • Velká jarní cena (tříleté koně – 1600 m)
 • České derby (tříleté koně – 240 0m)
 • Oaks (tříleté klisny – 2400 m)
 • Leger (tříletí koně – 2800 m)

Ostatní dostihy koní stejného věku – slouží ke srovnání výkonnosti celého ročníku a prověření formy před starty v klasických dostizích.

Handicapy – rozdíl oproti ostatním dostihům je v tom, že koně nesou určitou zátěž, kterou určí tzv. handicaper. Ten na konci sezóny vypracuje plán, který určuje váhu na základě předchozích výsledků koně. Váha musí být taková, aby mohli teoreticky všichni zvítězit.

2) Dostihy koní rozdílného věku

Hlavním cílem je srovnání výkonnosti koní rozdílných ročníků a rovněž se dělí na několik kategorií podobně jako dostihy pro koně stejného věku. Nejvýznamnější skupinou jsou srovnávací dostihy, které porovnávají výkonnost dvou a více ročníků. Mají vysokou pozitivně selekční funkci, někdy i vyšší než u klasických dostihů. Patří mezi ně řada známých a divácky oblíbených dostihů:

 • Velká cena Prahy (tříletí a starší koně, 1600 m)
 • Velká cena českého turfu (tříletí a starší koně, 2400 m)
 • Velká květnová cena (tříletí a starší koně, 1600 m)
 • Zlatý Pohár (čtyřletí a starší koně, 2600 m)
 • Svatováclavská cena (tříletí a starší koně, 1200 m)

Mimo tohoto rozdělení dostihů jsou koně ještě rozděleni  do výkonnostní třídy. Ta se vždy uvádí u každého dostihu a koním je tato třída určována na základě jejich předchozích výsledků.  Těchto tříd je pět a jsou označovány římskými čísly.

I. – elita

II. – nadprůměr

III. – průměr

IV., V. – slabší a pozdější koně

Foto č. 1 Ilustrační foto – rovinových dostihů Velká Chuchle

Foto č. 2 Ilustrační foto – rovinových dostihů Velká Chuchle

Foto č. 3 Ilustrační foto – rovinových dostihů Velká Chuchle

Foto č. 4 Ilustrační foto – rovinových dostihů Velká Chuchle

Marcela Otrubová

Foto: redakce