1. Úspěšně zvládnuté období stání na sucho

Je známé, že výživa a péče v suchostojném období ovlivňuje zdraví a produkci po porodu. Pokud tedy nejste spokojeni s produkcí svých dojnic, zhodnoťte program péče o suchostojné krávy.

Klíčové body v období stání na sucho:
 • Udržení příjmu sušiny ( 12,5-15,5kg sušiny/den)
 • Vyhněte se překrmování energie
 • Prevence nárůstu BCS
 • Optimalizace welfare ustájení
 • Řešení zdraví paznehtů
Stání na sucho – čas k řešení mastitid

 

 

2. Zabraňte ulehnutí po porodu

Snižte riziko ulehnutí po porodu způsobeného nízkou hladinou vápníku v krvi během prvního týdne laktace. Nízká hladina vápníku v krvi (méně než 8mg/dl) koreluje s následujícími negativy:

 • Ketóza
 • Vyšší počet somatických buněk
 • Zpožděná involuce dělohy
 • Metritida
 • Snížený příjem sušiny
 • Snížená produkce mléka

3. Optimalizujte příjem krmiva ihned po otelení

 • Poskytněte 38-55l teplého nápoje bezprostředně po otelení
 • Zařaďte do krmné dávky 2-5kg vojtěšky nebo travního sena
 • Udržujte krmné stoly čisté

Výživa dojnic v okoloporodním období

 

 

4. Optimalizujte pohodlí otelených krav

 • Počet ustájených zvířat by měl dosahovat počtu 80-85% kapacity stáje
 • Ve skupině čerstvě otelených krav by měly být krávy 14-21 dní
 • Doporučená velikost lože na jednu krávu je 76-90cm
 • Snižte sociální stres ( především u prvotelek)

5. Udržujte zdraví bachoru a předcházejte bachorové acidóze

 • Prvních pět dní po otelení zařaďte do krmné dávky vojtěškové nebo travní seno.
 • Krmná dávka bezprostředně po otelení by měla obsahovat kvalitní stravitelnou vlákninu (31-35% neutrálně detergentní vlákniny)
 • Poskytněte volně dostupný pufr a sledujte jeho příjem
 • Minimalizujte riziko krmení velkého množství obilovin nebo melasy najednou, což může vést k bachorové acidóze (nízké pH bachoru..)

Poruchy trávení v bachoru

 

 

6.Identifikujte krávy s anamnézou metabolických nebo zdravotních poruch

Krávy s anamnézou mléčné horečky, ketózy nebo mastitidy budou těmto problémům pravděpodobně čelit opakovaně. Pokud na tyto krávy budete dohlížet, lze tomu předejít. Přesunutím jalovic před otelením do suchostojné skupiny dříve ukazuje korelaci s dřívějším otelením o 7-10 dní.

7.Vyhodnoťte BCS

Cílová hodnota BCS při otelení je 3,0 – 3,25 a tato hodnota by neměla být větší než 4,což může následně způsobit zdravotní komplikace v podobě vyššího rizika ketózy a ztučnění jater. V rámci variace stáda by měla být odchylka jednotlivých dojnic 0,5-1 jednotky BCS.

Tělesná kondice skotu

 

 

8. Zařaďte krmné doplňky

Čerstvě otelené krávy jsou skupina, kde má investice do krmných doplňků největší návratnost. Studie podporují následující krmné doplňky:

 • Ionofory zvyšující dostupnost glukózy
 • Cholin chráněný v bachoru zlepšující zdraví a funkci jater
 • Chráněné aminokyseliny splňující požadavky na aminokyseliny bez nadměrného přísunu bílkovin
 • Doplňkový chráněný tuk zvyšuje příjem energie
 • Kvasinková kultura stabilizuje fermentaci bachoru

9. Vyvarujte se antinutričním faktorům

Mezi antinutriční faktory patří krmiva obsahující plísně nebo špatně fermentovaná krmiva.. Počty plísní přes 100 000 kolonií/gram pravděpodobně snižují příjem krmiva a stravitelnost krmné dávky.

Humínové kyseliny a boj s mykotoxiny?

 

 

10.Krmte správné množství antioxidantů

Antioxidanty pomáhají snižovat dopad oxidačního stresu. Oxidačním stresem může být přílišná mobilizace tuků, špatná kvalita vzduchu nebo zranění. To vše snižuje funkce imunitního systému.

text: redakce

zdroj: volně přeloženo z: https://www.dairyherd.com/news/business/top-10-tips-improve-peak-milk-yields

foto: pixabay.com