Skot
3. července

Onemocnění kůže prstů a meziprstí paznehtu

Mezi tato onemocnění řadíme dermatitis digitalis a interdigitalis a nekrobacilózu. Jedná se o infekční nemoci, které se snadno a rychle šíří po celém chovu.

Dermatitis digitalis

Dermatitis digitalis je nakažlivý zánět pokožky prstu skotu. K infekci stáda dochází často v souvislosti s přikoupením nových zvířat, příznaky se objeví během 2 až 6 týdnů od zanesení infekce, nemoc se rychle šíří a může postihnout až 90 % zvířat v chovu. Jedná se o multifaktoriální onemocnění, přičemž za nejčastější původce se považují spirochety (Treponema breaborense), anaerobní Dichleobacter nodosus, hnisavá mikroflóra (Arcanobacterium pyogenes) a nekrotizující bakterie (Fusobacterium necrophorum).

Z predispozičních faktorů, které mohou způsobit vyšší náchylnost k onemocnění, se zmiňuje nedostatečná péče o paznehty a špatná zoohygiena. Onemocnění začíná ohraničeným prokrvením ložiska, které poté začne mokvat, ložisko pak připomíná povrchem jahodu (někdy se proto také toto onemocnění nazývá jahoda). Na dotyk jsou léze velmi bolestivé a snadno krvácí.

Dermatitis interdigitalis

Dermatitis interdigitalis je definována jako bakteriální zánět pokožky v meziprstí skotu. Příčinou je současná infekce Dichleobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum a spirochet, která se šíří prostředím na ostatní zvířata. Vyskytuje se ponejvíce v chovech se špatnou zoohygienou. V letních měsících a při pobytu na pastvě může dojít ke spontánnímu uzdravení. Příznaky jsou obdobné jako u dermatitis digitalis, s tím, že v tomto případě jsou ložiska na kůži v meziprstí.

Nekrobacilóza

Nekrobacilóza, v literatuře uváděna také jako interdigitální flegmóna, panaricium nebo foot rot, je nakažlivý hnisavě nekrotický zánět kůže a podkoží prstu s tendencí se hromadně šířit. Nemoc způsobují bakterie Fusobacterium necrophorum a Dichelobacter melaninogenicus, může se objevit i další hnisavá mikroflóra. Predispoziční faktory jsou špatná zoohygiena, drobná poranění na kůži meziprstí, která jsou vstupní branou infekce, chyby ve výživě a nedostatečná imunita zvířat. Prvním příznakem je teplé, tuhé a velmi bolestivé zduření měkkých tkání meziprstního prostoru a nápadné oddálení paznehtů od sebe. Kůže je v tomto místě až modročervená a objevuje se žlutavý až červenohnědý zapáchající výtok. Třetí až čtvrtý den po infekci začne tkáň nekrotizovat, a pokud nedojde k terapii, pak se nekróza šíří do hlubokých struktur prstu (vazy, šlachy, klouby, kost). Vedle lokálních příznaků bývá postižen celkový zdravotní stav, zrychluje se dechová i teplová frekvence a tělesná teplota se zvyšuje až na 41 °C.
Léčba se provádí pomocí antibiotik a desinfekčních přípravků, je nutné odstranit případnou nekrotickou tkáň, lze provést i chirurgický zákrok. Při léčbě je také důležitá funkční úprava paznehtů. Základem prevence těchto onemocnění je zabránění zavlečení infekce do chovu spočívající v důsledném dodržování desinfekce a karantény nově příchozích zvířat.

Komentáře

Vstoupit do diskuze ( 0 komentářů )