Podpora je zaměřena na technologické investice, které jsou nad rámec požadavků stanovených evropskými či národními právními předpisy a povedou k redukci emisí GHG a NH3 z rostlinné i živočišné výroby. Žadatelem může být zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele.